Întrunirea lunară a Președintelui raionului Hîncești cu primarii şi reprezentanţii serviciilor desconcentrate şi descentralizate din raionul Hînceşti

   Întrunirea lunară a administraţiei raionului Hîncești cu primarii s-a desfășurat la 07.08.2018, în sala de ședințe “Constantin Stere” a Consiliului Raional Hîncești, fiind prezent şi reprezentantul Guvernului în teritoriu, dl Ion MEREUŢĂ.

   Cu un mesaj de salut și prezentarea agendei întrunirii a venit dl Ghenadie BUZA, președintele raionului Hîncești.
Primul subiect din agendă a vizat gradul de pregătire a instituțiilor de învățământ în preajma deschiderii noului an școlar 2018-2019. În acest context, dna Valentina TONU, șef Direcția Învățământ, a informat primarii, că în baza Hotărîrii Guvernului din iulie 2018, termenul limită de finalizare a pregătirii instituțiilor școlare pentru noul an academic este 24 august 2018. De asemenea, a menționat despre necesitatea asigurării cu cadre didactice a instituțiilor de învățămînt din raion, despre reorganizările propuse de către minister, despre comasări: școală primară – grădiniță, despre identificarea surselor financiare pentru asigurarea cadrelor didactice cu deplasări dintr-o localitate în alta.

   O informație cu privire la serviciul de tutelă/curatelă: numărul copiilor din serviciu și stabilirea plății zilnice a prezentat dna Tamara GĂLUGĂRU, șef Direcție Asistență Socială și Protecție a Familiei. Tutela/curatela este una din cele mai larg întîlnite forme de plasament pentru copiii orfani, copiii temporar rămaşi fără îngrijire părintească, care are drept scop ocrotirea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului. În raion sunt 108 copii luați la evidentă în serviciul tutelă/curatelă cu plată și 38 copii plasați în alte servicii sociale. De asemenea, s-a tras atenția la evaluarea și monitorizarea serviciilor sociale din localități și la stabilirea corectă a plăților conform cadrului legal.

   Dl Ion SÎRBU, șef Direcția Agricultură și Alimentație, a vorbit despre unele erori legate de proprietatea funciară în sectorul agrar, menționând că este cîștigat un proiec referitor la identificarea și corectarea erorilor în urma privatizării, a terenurilor agricole și cele de pe lîngă casă. Instruirea specialiștilor și efectuarea acestor servicii vor fi gratuite. Pe parcurs se va conlucra cu inginerul cadastral din primarie, referitor la completarea unui chestionar relevant erorilor înregistrate .

   Șeful Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă, dl Vladislav CIUBOTARU, s-a expus referitor la activităţile de interes comunitar, care urmează a fi prestate de către șomerul/șomerii din cadrul familiei beneficiare de ajutor social şi/sau ajutor pentru perioada rece a anului. De asemenea le-a vorbit despre stabilirea orelor de prestare a activităților de interes comunitar, excepțiile de la prestarea activităților, competențele primarului, înștiințarea beneficiarului privind activitățile indicate. Le-a recomandat edililor, ca prin intermediul mass media și panourilor informative să familiarizeze cetățenii din teritoriu despre cursurile de perfecționare, care le organizează Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă .

   Ulterior, Dl Ion SÎRBU, șef Direcția Agricultură și Alimentație și dl Gheorghe COJOCARU, specialist al Direcției Situații Excepționale Hîncești, au vorbit despre modalitatea de adresare a cetățenilor către organele competente în urma calamnităților naturale, despre modul de acumulare și prezentare a informației în domeniul protecției populației în teritoriu în caz de situații excepționale, menționând rolul Comisiilor pentru Situații Exepționale raionale și locale în acest proces.

   În acest context, dl Ion MEREUȚĂ, reprezentantul Guvernului în teritoriu, a reiterat despre importanța și necesitatea adresării în termen de 24 ore către Direcția Situații Excepționale în caz de calamnități naturale, atenționând primarii, că trebuie să cunoască instrucțiunile ce rglementează modul și procedura de lichidare a consecințelor situațiilor excepționale și numerele de telefoane necesare de la DSE în caz de urgență.
Ulterior, dl Ghenadie BUZA, președintele raionului Hîncești, a menționat despre implementarea în raion, în comuna Cărpineni a Proiectului “ Colectarea, Sortarea și Reciclarea Deșeurilor Menagere”. Proiectul a fost realizat datorită unui grant european de 140 mii euro, cîștigat de autoritățile locale, contribuția Consiliului Raional Hîncești fiind de 350 mii lei. În cadrul proiectului transfrontalier, de astfel de granturi vor beneficia încă patru sate din Moldova şi alte 12 din Ucraina.
La final, participanților la întrunire li s-a comunicat despre mersul lurărilor la Proiectul “Drumuri bune pentru Moldova”.

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here