A V I Z

      Direcţia Generală Finanţe Hînceşti, anunţă concurs pentru ocuparea a 2 funcţii de specialist principal în secţia elaborarea şi administrarea bugetului.

Condiţiile de participare la concurs:

 • Cetăţean al Republicii Moldova;
 • Studii superioare în domeniul financiar;
 • Cunoaşterea limbii de stat;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet;
 • Apt din punct de vedere medical;
 • Se aplică restricţii prevăzute de art.art.26;27 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public (Monitorul Oficial nr.230-232/840 din 23.12.2008).

Documentele ce urmează a fi prezentate:

 • Copia buletinului de identitate;
 • Copiile actelor de studii (universitare,postuniversitare,formare profesională continuă);
 • Certificat medical, după caz;
 • Copia carnetului (carnetelor) de muncă;
 • Declaraţia pe propria răspundere ori după caz cazierul judiciar.

Notă: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă cu documentele originale.

Data limită pentru prezentarea documentelor – 20 zile de la data publicării anunţului în ziarul Curierul de Hînceşti din 06 iulie 2018.

Actele pot fi prezentate la adresa: Direcţia Generală Finanţe Hînceşti, mun.Hînceşti. str.M.Hîncu nr.123. Informaţii suplimentare: Tel.(269)2-10-17; 2-28-48. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here