Module de instruire la Program GEA:

 1. Planificarea strategică a afacerii
 2. Managementul financiar, inclusiv administrarea resurselor împrumutate;
 3. Bazele marketingului
 4. Marketing online
 5. Proceduri de participare la proiecte europene
 6. Gestiunea eficientă a timpului
 7. Tehnici eficiente de vânzare și merchandising
 8. Evidența contabilă a activității antreprenoriale
 9. Legislaţia muncii
 10. Managementul resurselor umane
 11. Desfășurarea activității economice externe şi relaţii vamale (în contextul DCFTA)
 12. Managementul ecologic pentru IMM
 13. Analiza activității economice ale întreprinderii și procesul decizional
 14. Managementul inovațional pentru IMM și gestiunea Proiectului Inovațional

 Cursurile de instruire au durata de  2 zile ( 21 ore academice ) și sunt gratuite.

3.FGC: FONDUL SPECIAL DE GARANTARE A CREDITELOR

„FGC”

Obiectiv: Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.
Grupul ţintă: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Activităţile principale: Acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj. 

Pentru întreprinderile active, garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 700 mii lei, pe o perioadă de până la 5 ani. 

Iar pentru întreprinderile nou-create, garanţia poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani.

4.PROGRAMUL– PILOT ”FEMEI IN AFACERI”

Obiective: promovarea abilităților economice și sociale ale femeilor din zonele rurale prin reducerea inegalității de gen, prin creșterea și dezvoltarea afacerilor, schimbarea percepției inovaționale, sporirea accesului la resurse, servicii și tehnologii moderne. 

Grupul țintă: femeile care planifică să-și inițieze sau extindă afacerile, în special în zonele rurale. 

Programul va acorda suport femeilor antreprenoare pentru 3 etape de dezvoltare a afacerii

 1. Femei care doresc să inițieze o afacere;
 2. Întreprinderi nou create și administrate de către femei;
 3. Companii în creștere, fondate și gestionate de femei.

 5. PROIECTUL ”BUSINESS ACADEMY FOR WOMEN”

„BAW”

Obiectivul proiectului : promovarea abilitării economice și sociale a femeilor din zonele rurale, reducând inegalitatea de gen sporirea accesului acestora la resurse financiare, servicii, tehnologii inovaționale și oportunități de dezvoltare, facilitarea accesului femeilor la tehnologii productive în scopul consolidării și creșterii capacității de maximizare a veniturilor întreprinderilor gestionate de femei. 

Grupul țintă:

 • Femei antreprenoare sau manager care au vârsta cuprinsă între 25-50 ani;
 • Femei antreprenoare fondatoare ale întreprinderilor care activează nu mai puțin de 1 an pe piața RM;
 • Femeile manager ale întreprinderilor care activează nu mai puțin de 1 an pe piața RM unde cel puțin unul din asociați este femeie;
 • Femeile antreprenoare din regiunea transnistreană care activează în baza patentei de întreprinzător nu mai puțin de 2 ani;

Activități principale:

 • Analiza situației curente a femeilor antreprenoare din țară;
 • Selectarea și instruirea a 6 organizații de suport;
 • Selectarea și instruirea trainerilor;
 • Selectarea și instruirea a 300 de femei antreprenoare/manageri;
 • Selectarea a 10 idei de afaceri și grantate a câte 6000 EUR;
 • Aplicarea elementelor programului de instruire PLATO;
 • Lansarea concursului Planurilor de afaceri;
 • Programul de Mentorat.

6. REȚEAUA INCUBATOARELOR DE AFACERI DIN MOLDOVA (RIAM)

Rețeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM) este o platformă de cooperare creată printr-o întelegere benevolă a membrilor săi cu scopul de a promova rolul Incubatoarelor de Afaceri în dezvoltarea economică şi recunoaşterea acestora la nivel naţional şi internaţional. 

Noile Întreprinderi care activează în cadrul IA beneficiază de condiții avantajoase, birouri dotate, suport consultativ și susținere financiară – extrem de necesare pentru faza inițială de dezvoltare a unei afaceri. 

MEMBRI RIAM: 

 • IA Soroca
 • IA Rezina
 • IA Leova
 • IA Ceadâr- Lunga
 • IA Sângerei
 • IA Călărași
 • IA Ștefan Vodă
 • IA Nisporeni
 • IA Dubăsari
 • IA Cahul
 • IA Cimișlia
 • ODIMM

În afară de asigurarea sprijinului logistic necesar demarării activităţii, incubatoarele organizează cursuri de instruire, acordă asistenţă în realizarea strategiilor de afaceri. 

Incubatoarele de Afaceri sunt menite să întărească puterea reprezentativă a noilor întreprinderi, prin prisma propriului nume. Astfel, noile business-uri pot beneficia de statutul RIAM în timpul tratativelor și semnării contractelor cu alte întreprinderi. 

 7.PROGRAMUL DE STIMULARE A PARTICIPĂRII AGENȚILOR ECONOMICI LA TÎRGURI ȘI EXPOZIȚII

 Întreprinderile Mici și Mijlocii vor beneficia de compensarea parțială a spațiului expozițional în cadrul Programului de Stat de stimulare a participării agenților economici la tîrguri și expoziții.

 Mecanismul de participare la Program este constituit din 3 pați:

 • Familiarizarea cu Condițiile de participare la Program
 • Completarea Formularului de participare la Program și expedierea lui la poșta electronică: expoziție@odimm.md
 • După achitarea spațiului expozițional Organizatorul expoziției întreprinderile eligibile vor prezenta la ODIMM un set de acte.

 8. ENTREPRISE EUROPE NETWOR

 Program inițiat pentru găsirea unor parteneriate din diverse țări ale lumii.

Înregistrarea se efectuează de către agentul economic direct la sediul ODIMM fiind introdus într-o bază de date.

 9. PROGRAM PENTRU TINERI ( MOLDOVA-UCRAINA)

 Obiectivul: Dezvoltarea cunoștințelor antreprenoriale la tineri prin schimbul de experiență.

 Grupul țintă: Tinerii care au vîrsta cuprinsă între 18 și 35 ani.

 Durabilitatea: 14 luni.

 Înscrierea la Program: începutul lunii aprilie 2018.

 10. PROGRAMUL: START PENTRU TINERI: O AFACERE DURABILĂ LA TINE ACASĂ.

 Ghidarea în căutarea ideilor de afaceri (instruiri locale);

 • Concurs de note conceptuale;
 • Finanțarea proiectului investițional – GRANT (80% din suma investiției );
 • Grupul țintă- tinerii între 18 și 35 ani;
 • Durata de implimentare : 3 ani;
 • Accesnt pe idei inovatoare (procesare, ambalare).

 Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM

 1. ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT   NR. 134, et 3 (sediul Poşta Moldovei).
   MD-2012, Chişinău  Moldova

 Tel : + 373 (22) 29 57 41

 Fax: + 373 (22) 29 57 97

 E-mail: office@odimm.md

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here