In data de 21.08.2017 pe problema continuării lucrărilor de asigurare cu apă potabilă  a satelor din lunca r-ui Prut, r-ul Hincești, s-a  deplasat o comisie la fața locului. Verificările au pornit de la stațiile de captare și pompare a apei din s.Cotul Morii (Stl, St2-sat vechi) continuînd cu stația St.6 din s.Nemteni, St .3 din s.Obileni. St.5 din s.Cotul Morii (sat nou), St.4 din s.Onești.

Cu apă potabilă nu este asigurată la moment nici o localitate, deoarece nu este finisat obiectul general.

Ca rezultat al implimentării acestui proiect ar fi trebuit să fie aprovizionate cu apă potabilă urmatoarele sate ale r-nului Hîncești : Nemțeni, Obileni, Cățaleni, Ivanovca, Cotul- Morii (satul nou), Sărăteni, Leușeni, Onești, Strîmbeni, Bujor.

Proiectul a fost implementat de Agenția „Apele Moldovei „, cu sursa de Finanțare de la Fondul Ecologic  Național. Valoarea proiectului era de 73712170.28 lei. La ziua de azi de către SRL FINTEX  Ungheni a fost valorificată suma de 21111324.23 lei. Din lipsa de finanțare, lucrările au derulat, pe parcursul anilor 2014-2016, au fost stopate.

La fața locului s-a constatat că lucrările de construcție au fost efectuate la reparația și construcția edificiilor și urmează de continuat lucrările precum și intervenție la acoperișul stației de captare și tratare, care curge (chiar daca a fost reparat), sunt necesare de efectuat lucrări de reparatii, precum gletuirea pereților, închiderea rosturilor, vopsirea, ventilației, încălziri instalarea utilajului pe fundația executată. Alte lucrări necesare  sunt: readucerea liniei de energie electrică de tensiune înaltă, reparația drumului de acces pîna la stațiii etc. Apeductul a fost montat între stațiile de pompare și tratare a apei pîna la ST4 Onești, reeșind din procesele verbale de executarea lucrarilor prezentate de Reprezentanți SRL FINTEX Ungheni, Guțu Vasile și IS STI Hincești, Chiril Sîrbu. La stațiile de pompare nu sunt montate pompele. Rezervoarele de acumulare există la toate stațiile care au fost vizitate, care necesită investiții la reparația capacelor de închidere. La stația de pompare  s. Cotul Morii (sat nou) au fost construite numai platformele, făra a fi instalate rezervoarele. In s.Bujor înca nu au fost executate lucrări de construcție a stației de pompare și apeductului conform  proiectului.

Cea mai complicată situație de asigurare cu apă este în s.Cotul Morii, unde fîntînile de suprafață sunt secate, iar asigurarea cu apa tehnică este doar la gimnaziul din localitate. Pentru a ajuta populația în problema alimentării cu apă potabilă, temporar sunt transportate cisterne cu apă, conform dispoziției comisiei de situații excepționale a CR Hincești.

În celelalte localități situația este puțin mai favorabilă deoarece sunt puțuri, iar unele sate au apă tehnică. Deaceea în primul rînd este necesar de prevenit asigurarea cu apa a s.Cotul Morii.

După vizita efectuată pe teren, comisia a analizat cele văzute și în urma discuțiilor s-a reeșit de a identifica sursa financiară pentru a încheia lucrările etapei II și a continua lucrările etapei III.

Pentru a fi posibil de făcut primele conectări la apă s-au stabilit următorii pași și anume:

– De continuat lucrările de reparație a stației de captare și tratare a apei cu iinstalere a vintilației și încălzirei.

– De montat utilajul necesar în această stație.

– De extins linia de energie electrică de tensiune înaltă pîna la stație.

– De reparat bazinul de acumulare.

– De reparat drumul de acces pîna la stație.

Pentru aceste lucrări sunt necesare aproximativ 20 mil lei (din sursele antreprenorului).

Reprezentanți ai Agenției Apele Moldovei au promis implicarea în acest subiect și posibilitatea obținerii finanțării din cadrul fondurilor externe și alte surse a minim 1O mil lei pentru continuarea lucrărilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here