La începutul întâlnirii,  dna Viceministru a informat audienţa despre propunerile Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei înaintate în Parlamentul Republicii Moldova referitor la modificarea legislaţiei în vigoare din domeniul social şi domeniul relaţiilor de muncă. În acest context, s-a menţionat proiectul de lege referitor la armonizarea legislaţiei naţionale din domeniul social cu 3 directive din acquis-ul comunitar.

Dna Raisa SCAI  a specificat şi propunerea  Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei  de modificare şi completare a Codului Muncii al Republicii Moldova cu 18 articole. Printre modificările propuse, se regăsesc reducerea şomajului tehnic de la 6 luni la 4 luni, reducerea concediului suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului de la 6 ani la 4 ani, achitarea a 2/3 din salariul angajatului pe timpul de staţionare, dacă acest fapt este datorat vinei angajatorului, ş.a.

De asemenea, Viceministrul muncii, protecţiei sociale şi familiei  a prezentat informaţia referitor la modificările la legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte sistemul de pensii, relatând  faptul valorizării  pensiilor cetăţenilor şi   indexării acestora cu 6,8 % de la 01.04.2017.

La capitolul de propuneri, primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I au invocat necesitatea modificării legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte beneficiarii de ajutorul social, cu propunerea ca aceştia să muncească în favoarea comunităţilor locale.

După finisarea   întrunirii, dna Raisa SCAI însoţită de conducerea executivă a raionului a vizitat  2 instituţii sociale din com.Sărata-Galbenă – azilul pentru persoane în vârstă,  persoane cu dizabilităţi şi Centrul Creştin ”SAREPTA”, care prestează servicii pentru copii orfani, copii  şi adulţii cu dizabilităţi.

 

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here