Condiţiile de participare la concurs:

– deţine cetățenia Republicii Moldova;

– studii superioare pentru funcția publică vacantă;

– posedă limba moldovenească și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

– cunoaşterea calculatorului;

– are capacitate deplină de exercițiu;

– apt din punct de vedere al stării sănătății, pentru executarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;

Documentele ce urmează a fi prezentate:

– copia buletinului de identitate;

– copiile actelor de studii (universitare, postuniversitare, formare profesională continuă);

– certificat medical, după caz;

– copia carnetului (carnetelor) de muncă;

– declaraţia pe propria răspundere ori după caz cazierul judiciar.

Data limită pentru prezentarea documentelor – 26 iunie 2017.

Actele pot fi prezentate la adresa: Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, or.Hînceşti. str.M.Hîncu nr.123, et.4 . Tel.(269)2-31-41, 2-20-56.

Informaţii suplimentare la tel: 0269/2-31-41, 2-20-56.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here