Ex : S. Lupașcu

tel.: 0 269 22039

 

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti, Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul Licitației Publice nr. 17/00956 din 28 aprilie 2017 privind achiziționarea lucrărilor de reparaţie capitală a clădirii blocului administrativ nr. 1 al Consiliul Raional Hîncești, Cod CPV: 45453000-7, oferta SRL „Moncomtex” cu valoarea de 1 313 414,56 lei inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în anunțul de participare, a fost apreciată drept cîştigătoare. SRL „Sud- Terra” care a oferit cel mai mic preț 1 297 479,26 lei, inclusiv TVA și-a retras oferta prin demersul nr. 32 din 10 mai 2017 din motivul neîncadrării în termenul de 2 luni propus pentru execuția lucrărilor și imposibilitatea justificării argumentate a prețului anormal de scăzut propus la Licitație.

Ex : S. Lupașcu

tel.: 0 269 22039

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here