În cuvântul de salut vicepreşedintele raionului Hînceşti, dna Vera PATRAŞCU, a solicitat secretarilor consiliilor locale respectarea componentei lingvistice în actele administrative ale administraţiei publice locale de nivelul I, precum şi asigurarea corectitudinii certificatelor şi caracteristicilor eliberate de către secretarii consiliilor locale.

     Dl Dionis URSU, specialist principal resurse umane din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Hînceşti, a informat audienţa despre prevederile Legii nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii şi intereselor personale.

     Ulterior, secretarul Consiliului Raional Hînceşti dna Elena MORARU TOMA a atras atenţia secretarilor consiliilor locale asupra respectării corectitudinii întocmirii dispoziţiilor şi deciziilor, enunţând prevederile legale din domeniu. În aceeaşi ordine de idei, specialistul principal din cadrul Oficiului Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat, dna Olga BOJOGA, a informat audienţa despre prevederile constituţionale referitoare la instituţia petiţionării şi procedura de examinare a petiţiilor, precum şi referitor la normele legale de asigurare a egalităţii tuturor persoanelor aflate pe teritoriul  Republicii Moldova.

     La final, şeful Serviciului Arhivă din cadrul Aparatului Preşedintelui raionului Hînceşti,  dna Zinaida DUBCEAC, a prezentat instrucţiuni referitor la implementarea recomandărilor  Indicatorului documentelor-tip în autorităţile administraţiei publice locale, informând secretarii consiliilor locale depre arhiva departamentală, noile termene şi proceduri de păstrare a documentelor.

 

 

     Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here