Definirea Problemei

Strategia de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2014-2020 (în continuare – Strategie) și planul de acțiuni privind implementarea acestei Strategii pentru anii 2014-2016, oferă posibilități de dezvoltare a anui mediu de afaceri bazat pe competitivitate şi spirit antreprenorial, pentru a face faţă concurenţei pe piaţa locală, naţională şi  internațională în contextul trecerii de la modelul de dezvoltare economică bazată pe consum la o nouă paradigmă orientată spre exporturi, investiții și inovații.

În raionul Hîncești, IMM-urile constituie o pondere esenţială în numărul total al agenţilor economici, asigură ocuparea forţei de muncă şi un nivel modest de venit, asigură efectiv saturarea pieţei de mărfuri și servicii, participă la crearea PIB-ului.

Prezenta Strategie va contribui la consolidarea potenţialului IMM şi a rolului lor în economie, stabilirea mai clară a priorităţilor, creşterea încrederii dintre mediul de afaceri şi autorităţile locale, crearea în ansamblu a unui mediu mai favorabil pentru mediul de afaceri. Susţinerea şi dezvoltarea IMM-urilor va contribui, de asemenea, la realizarea altor politici economice – raionale, investiţionale, inovaţionale etc.

Strategia de dezvoltare în întregime

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here