În acest context, vineri, 3 februarie curent, DAA a organizat o Adunare informațională raională, cu genericul: ,,Cerințele petrecerii lucrărilor agricole de primăvară și contractarea fondurilor fixe și circulante (material semincer, săditor, produse de uz fitosanitar, fertilizanți, tehnică agricolă și pentru irigare)ʺ.

Adunarea informațională a fost moderată de șeful DAA dl Ion Sîrbu. La ea au participat agenți economici din raion și companii – prestatori de inputuri din republică. Cuvânt de salut a adresat participanților dl Dumitru Cornei, vicepreședinte a Consiliului raional Hîncești.

Informații utile au prezentat:

         dna Larisa Munteanu, director adjunct DRSA – despre situația fitosanitară în condițiile actuale ale anului, cerințele organizatorice și tehnologice referitor la combaterea bolilor și vătămătorilor în condițiile anului 2017;

         dl Ion Ursu, inspector principal ÎS,,Intehagro” – despre situația actuală și cerințele față tehnica agricolă în perioada petrecerii lucrărilor agricole de primăvară;

         dl Constantin Moraru, director ,,CDT-AgroʺSRL – despre pregătirea cadrelor de mecanizatori și perfecționarea lor;

         dl Vasile Graur, director OO Hîncești Inform – despre demararea Prouectului ,,Întroducerea datelor în Registrul Vitivinicol”;

         dl Rebeja Valentin, director ,,MoldindconbankʺSA filiala Hîncești  – despre criteriile de creditare;

         dna Munteanu Tatiana, director ,,Moldasig”SA – despre asigurarea roadei culturilor agricole.

Informații cu privire la produsele de input agricole (materialul semincer, săditor, produse de uz fitosanitar, fertilizanți, tehnică agricolă și pentru irigare) au fost prezentate de către reprezentanții următoarelor companii:

,,Limagrain Moldova” – Dumitru Brînzilă;

,,ʺSeed Trade – Andrei Mihalachi;

Institutul de fitotehnie ,,Porumbeni” – Maticiuc Vasile;

SRL,, Imexagroʺ – Sîrbu Vera;

,,Agroselect comerț” – Rotaru Mihai;

SA ,,Moldagrotehnica Bălțiʺ – Bujor Sergiu;

SRL ,,Obereg agro” – Vreme Lilian;

,,Agrodoctor ʺSRL – Buza Valeriu;

Institutul de zootehnie și biotehnologie ,,Maximovca” – Valentin Focșa;

SRL,, Agromotorʺ – Cozaru Eugen;

,,Orhei Vit”SA – Cojocaru Andrei;

SC ,,Agrosera Primʺ – Dumbrăveanu R.;

SRL ,,Diazchim” – Fetescu Eugeniu;

,,Bayerʺ – Cerchez Simion

Astfel, DAA mediază colaborarea dintre companiile sus menționate și fermieri pentru a susține creșterea economică, inovația și productivitatea sectorului agricol. Scopul Direcției Agricultură și Alimentație este de a ajuta fermierii în alegerea inputurilor de calitate înaltă, potrivite nevoilor lor, în funcție de obiectivele economice ale fermierilor, de adaptarea la condițiile climatice, de noutățile aduse de către furnizorii de inputuri.

 

 

Șeful Direcției Agricultură și Alimentație                         Ion SÎRBU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here