Prima întrebare din agendă a vizat implementarea reformei sistemului de pensii în raionul Hînceşti. Şeful Direcţiei Generale CTAS Hînceşti, dl Mihail Strelciuc  a prezentat informaţia referitor la modificările la legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte sistemul de pensii. Noile prevederi ale Legii nr.156 din 14.10.1998 privind  sistemul public de pensii vor fi aduse la cunoştinţă şi contabililor unităţilor economice şi instituţiilor bugetare, urmând a fi publicate şi  articole pe această temă în ziarul ”Curierul de Hînceşti”.

La cea de-a doua chestiune, reprezentantul Guvernului RM în teritoriu, dl Ion Mereuţă a informat audienţa despre conlucrarea Oficiului Teritorial Hînceşti al Cancelariei de Stat şi serviciilor publice desconcentrate cu autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile subordonate lor din raionul Hînceşti.

Conform hotărârii Colegiului Consultativ al raionului Hînceşti adoptate în şedinţă, membrii acestui colegiu au fost obligaţi să asigure la nivel bilateral conlucrarea permanentă şi eficientă a serviciilor publice desconcentrate din subordine cu conducerea executivă a raionului Hînceşti, serviciile descentralizate şi primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I.

De asemenea, conform hotărârii în cauză, dl Ion Mereuţă, Preşedintele Colegiului Consultativ din raionul Hînceşti, a fost delegat să reprezinte interesele acestui organ consultativ în relaţiile cu autorităţile deliberative şi executive ale administraţiei publice locale de ambele niveluri.

A treia problemă discutată în şedinţă a fost cu privire la colaborarea conducerii executive a raionului Hîncşti şi serviciilor descentralizate  cu autorităţile administraţiei publice locale de nivelul I. În acest context, Preşedintele raionului Hînceşti, dl Ghenadie Buza şi vicepreşedinţii raionului Hînceşti au informat primarii unităţilor administrativ-teritoriale despre problemele care necesită rezolvare, oportunităţile de accesare a fondurilor europene şi naţionale,  îndemnând încă o dată primarii spre o colaborare eficientă în interesul cetăţenilor şi localităţilor din raionul Hînceşti.

La final, dl Ion Mereuţă şi dl Ghenadie Buza au adus sincere felicitări şi urări de bine primarilor cu prilejul sărbătorii profesionale- Ziua autonomiei locale şi lucrătorului din administraţia publică locală, sărbătorită la 01 februarie.

 

 

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here