Iniţial, dl viceministru a informat audienţa despre o serie de legi, adoptate  de Parlamentul Republicii Moldova care sunt menite să reglementeze relaţiile din domeniul construcţiilor şi locuinţelor. Ca exemplu, au fost menţionate  Legea privind performanţa energetică a clădirilor nr.128 din 11.07.2014, care prevede contribuţia administraţiei publice locale în acest proces de 30%,  şi Legea cu privire la locuinţe nr.75 din  30.04.2015, care prevede construcţia locuinţelor sociale şi de serviciu.

    Deasemenea, au fost pregătite  şi înaintate spre avizare Guvernului Republicii Moldova şi aprobare Parlamentului Republicii Moldova proiectele  Legii cu privire la condominium şi Codului Urbanismului şi Construcţiilor care vor stabili  cadrul legal unitar pentru  condominium, urbanism, planificarea teritorială, autorizarea şi executarea lucrărilor de proiectare şi de construcţii, asigurarea calităţii construcţiilor, a materialelor şi a produselor pentru construcţii, exercitarea controlului de stat cu privire la respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor, precum şi aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii în construcţii pe teritoriul Republicii Moldova.

    La rândul lor,  conducerea executivă a raionului Hînceşti şi edilii prezenţi la şedinţă l-au informat  pe dl Anatolie ZOLOTCOV referitor la unele probleme stringente din localităţile raionului Hînceşti – reparaţia drumurilor de importanţă raională,  construcţia gazoductului Cărpineni – Cotul-Morii şi  construcţia apeductului care va aproviziona  cu apă potabilă populaţia din 10 localităţi din lunca râului Prut.  Viceministrul dezvoltării regionale şi construcţiilor s-a  documentat în ceea ce priveşte problemele invocate şi a promis implicarea în rezolvarea acestora, recomandându-le celor prezenţi să sesizeze Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor  referitor şi la alte dificultăţi  pe care administraţia publică locală le întâmpină la implementarea proiectelor şi strategiilor de dezvoltare locală.

 

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

   

   

   

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here