Prima întrebare din agendă a vizat organizarea alimentaţiei în grădiniţele de copii. Astfel, şeful Direcţiei Învăţământ Hînceşti, dna Valentina Tonu, a reiterat că o condiţie de bază pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor este alimentaţia sănătoasă a acestora, condiţie care rămâne a fi o prioritate. Necătând la aceasta, în majoritatea instituţiilor sumele alocate pentru alimentarea copiilor rămân a fi nevalorificate. Doar în 30% din instituţii preşcolare au fost cheltuite aproape 100% din alocaţii. Alocaţiile zilnice pentru alimentarea unui copil  până la 01.08.2016 au fost în mărime de 16,05 lei, ceea ce este foarte puţin.

 De asemenea, a fost atrasă atenţia primarilor că începând cu 01.08.2016 suma alocaţiilor pentru alimentaţia zilnică a copiilor a fost majorată de la 16,05 lei la 17,10 lei, dar necătând la acest fapt, calculele se făceau potrivit normativelor de până la 01 august. La final,  dna Tonu Valentina a menţionat că în 7 instituţii au expirat avizele pentru funcţionarea cantinelor şi a rugat conjugarea efortului primarilor şi directorilor instituţiilor educaţionale în vederea soluţionării acestei probleme,  recomandând primarilor includerea subiectului alimentaţiei copiilor pe ordinea de zi a şedinţelor consiliilor locale.

La cea de-a doua chestiune, Călugăru Tamara – şeful Direcţiei Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Hînceşti, a prezentat primarilor informaţia despre un nou serviciu promovat de către Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei – curatela sub formă de patronaj. Astfel, primarii au făcut cunoştinţă cu unele particularităţi ale serviciului promovat, prevăzute de art.48 din Codul Civil al Republicii Moldova  “Patronajul asupra persoanelor fizice capabile.   

Dna Călugăru  a vorbit şi despre rezultatele Inspecţiei Sociale, desfăşurată în perioada 03.10.2016–03.11.2016. S-a atras atenţia primarilor că, în urma controlului efectuat s-a constatat că deseori, datele furnizate de către autorităţile publice locale solicitanţilor de ajutor social necesare pentru obţinerea ajutorului lui, sunt  neveridice. Astfel, edilii au fost rugaţi să acorde o atenţie mai mare datelor incluse la perfectarea documentelor, precum certificatul privind componenţa familiei şi certificatul privind terenurile agricole deţinute.

Dl Ion Tulbu, şeful Direcţiei Cultură şi Turism Hînceşti a adus la cunoştinţa primarilor localităţilor beneficiare a proiectului NOVATECA, graficul de distribuire a echipamentelor pentru dotarea bibliotecilor. Astfel, echiparea bibliotecilor din localităţile Mireşti, Oneşti şi Ivanovca va avea loc la data de 08.02.2017, a celor din Căţeleni, Voinescu şi Bălceana la 09.02.2017, iar a bibliotecilor din Bozieni, Mereşeni şi Sărata-Mereşeni la  10.02.2017.

La compartimentul diverse au fost discutate unele chestiuni suplimentare. Astfel, dna Liliana Buza şeful Secţiei de transfuzie din cadrul IMSP Spitalul Raional Hînceşti a prezentat programul raional de donare a sângelui pentru anul 2017 şi a vorbit despre importanţa de realizare a acestuia, intervenind către primari cu rugămintea de a fi identificate modalităţi de stimulare a cetăţenilor pentru donare de sânge voluntară.

Dna Chiriţa Marina, şefa Trezoreriei Teritoriale Hînceşti a comunicat primarilor  unele modificări ce urmează a fi efectuate la Legea privind finanţele publice locale şi Legea finanţelor publice şi responsabilităţilor bugetar-fiscale.

Dl Vlas Constantin, vicepreşedintele raionului, a informat primarii despre „Programul de migraţie şi dezvoltare” al PNUD Moldova, iar şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie a adus la cunoştinţă programul instruirilor în domeniul agricol organizat de direcţie şi planificat pentru luna februarie.

 

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here