Prin prezenta, grupul de  lucru pentru achiziţii al Consiliului Raional Hînceşti Vă aduce la cunoştinţă, că în rezultatul  COP din  22 februarie 2017 privind achiziționarea  serviciilor de proiectare la obiectul ”Construcţia anexei la cantina Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din or.Hânceşti, Cod CPV: 71242000-6, oferta  SRL „ARCH & Construction” cu valoarea de 84 423 lei  fără TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în invitația de participare,   a fost determinată drept câştigătoare.

 

În rezultatul  concursului prin COP din  19 decembrie 2016 privind achiziționarea  lucrărilor de reparaţie a sistemei de incalzire la Gimnaziul din s. Cioara,  Cod CPV: 45453000-7, oferta  Î.I. „Rusnac – TDC  – Master ”  cu valoarea de  237 059,62  lei,    inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare solicitate în caietul de sarcini,   a fost    selectată drept câştigătoare.

 

În rezultatul  concursului prin COP din 19 decembrie 2016 privind achiziționarea  lucrărilor de reparaţie a acoperișului galeriei Liceului Teoretic Lăpușna, deteriorat in urma  calamităților naturale din 13.11.2016 (vint puternic),  cod CPV: 45453000-7, oferta  SRL „Crelicons & Co”  cu valoarea de 330 457,88 lei, inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în caietul de sarcini,   a fost determinată drept câştigătoare.

 

 

În rezultatul  concursului prin COP din 08 decembrie 2016 privind achiziționarea  lucrărilor de reparaţie capitală a localului administrativ al Direcției  Învățămînt (bl. nr. 1 al Consiliul Raional, et. 4),  cod CPV: 45453000-7, oferta  SRL „Apartament & Consulting”  cu valoarea de 525 915,10 lei, inclusiv TVA, însoţită de documentele de calificare, solicitate în caietul de sarcini,   a fost apreciată drept câştigătoare

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here