Aici veţi putea găsi informaţii utile privind diversele modalităţi de finanţare a afacerii, credite garantate de diferite fonduri de stat, ajutoare financiare nerambursabile, finanţări europene şi alte tipuri de soluţii financiare destinate întreprinzătorilor.

Programul ENPARD

Agricultorii, vor beneficia de fonduri europene nerambursabile, în valoare de 300 milioane de euro  începând cu 2014.
O parte din aceste sume vor fi alocate prin intermediul Programului European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (ENPARD), iniţiat de Bruxelles pentru statele Parteneriatului Estic, în scopul creşterii competitivităţii produselor pe piaţa UE.
Obiectivele principale: creşterea competitivităţii produselor agricole, moderniza-rea mediului rural şi obţinerea unui nivel mai înalt al marketingului în sectorul agroalimentar.
Acestea vor fi îndeplinite prin alocarea de fonduri nerambursabile, pentru îmbunătăţirea infrastructurii sau pentru achiziţionarea utilajelor agricole. De asemenea, tot cu ajutorul fondurilor ENPARD, producătorii locali îşi vor putea con-solida capacităţile pentru a corespunde standardelor şi normelor UE.
Pentru a obţine fondurile europene acordate prin intermediul ENPARD, Republica Moldova va trebui să elaboreze un Program naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală, prin care să faciliteze accesul agricultorilor la informaţiile referitoare la procedurile europene.

Programul privind Fondul Internaţional pentru Dezvoltarea Agricolă IFAD VI

 

IFAD VI, Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă, lansat în 2014 va fi implementat în Moldova până în anul 2020. Proiectul are un caracter național și este implemementat în toate localitățile Repubșicii Moldova, cu excepția or. Chișinău, or. Bălți și a Unităților Administrativ-Teritoriale din stînga Nistrului.

 Buget programului IFAD VI (Programul Rural de Rezilienţă Economico-Climatică Incluzivă) va constitui 26,08 mln USD:

 Împrumut IFAD: 16,1 mln USD

 • Grant IFAD: 0,5 mln USD
 • Grant DANIDA: 5,22 mln USD
 • Grant GEF: 4,26 mln USD

 Obiectivul programului este de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența:

 • de a îmbunătăţi capacitatea de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice
 • de a spori accesul populaţiei din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare adecvate şi accesibile
 • de a spori productivitatea și competitivitatea, de a majora investițiile, de a îmbunătăți accesul la piață

 Componentele programului:

 Componenta I: Reziliența schimbărilor climatice și dezvoltarea lanțului valoric incluziv prin:

 • Reziliență climatică prin agricultură conservativă
 • Dezvoltarea lantului valoric incluziv

 Vor fi acordate granturi pentru investițiile, care vor spori capacitățile de adaptare a întreprinderilor agricole la schimbările climaterice.

 Componenta II. Finanțare rurală incluzivă și dezvoltarea capacităților prin:

 • Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii
 • Finanțarea tinerilor antreprenori
 • Finanțarea micro antreprenorilor (membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut)

 În cadrul acestei componente vor fi oferite credite preferențiale (inclusiv granturi) pentru finanțarea investițiilor agricole.

 Componenta III. Dezvoltarea infrastructurii economice pentru reziliență rurală și creștere

 Scopul acestei componente constă în îmbunătăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, generarea investiţiilor şi majorarea  veniturilor din activitatea economică din spaţiul rural prin dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic.

 Programul IFAD VI va oferi suport la reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică a mediului rural prin:

 • acordarea serviciilor de consultanţă şi suport la lansarea şi dezvoltarea afacerii;
 • facilitarea accesului la surse financiare;
 • creditarea în condiţii avantajoase a întreprinderilor rurale;
 • oferirea granturilor competitive;
 • dezvoltarea infrastructurii economice rurale;
 • servicii de asistenţă pentru implementarea sistemelor de management a calităţii şi certificare a produselor agricole;
 • promovarea inovațiilor tehnologice;
 • încurajarea și susținerea investițiilor Tinerilor Antreprenori.

Pentru mai multe detalii Contactați :
Adresa UCIP – IFAD :  Republica Moldova, MD-2004 mun. Chişinău, bul. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 162, of. 1303
Tel.:(+373 22) 22 50 46; 21 00 56, Fax:(+373 22) 87 16 59
E-mail: office@ifad.md, Pagina web: www.ifad.md

Fondul Provocările Mileniului Moldova – Programul de credite Compact pentru investiţii în infrastructura post-recoltare

Programul de credite pentru investiţii în infrastructura post-recoltare are valoare totală de 12 mil. USD. Programul prevede acordarea de împrumuturi investiţionale şi operaţionale în sumă totală de la 20 000 pînă la 600 000 USD, cu rata dobînzii competitivă, pe termen de 3-7 ani.
Creditele sînt destinate producătorilor agricoli şi agenţilor economici din domeniul agro-alimentar. Aria de eligibilitate pentru creditele Compact acoperă 13 raioane (Ungheni, Nisporeni, Călărași, Telenești, Strășeni, Hîncești, Leova, Cantemir, Cahul, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Anenii Noi), municipiul Chișinău (cu excepția orașului) și UTA Găgăuzia.
Împrumuturile sînt acordate prin intermediul a 7 bănci: Moldova Agroindbank, Moldindconbank, Mobiasbanca Groupe Societe Generale, Victoriabank, Energbank, Banca Socială şi Comerţbank.
Se oferă  pentru procurarea sau construcţia depozitelor frigorifice şi terenului aferent şi/sau procurarea echipamentului necesar depozitării frigorifice; procurarea echipamentului pentru sortarea, spălarea, ambalarea fructelor şi legumelor, procurarea echipamentului de laborator pentru controlul calităţii; achiziţionarea camioanelor termo, frigo, refrigeratoarelor care corespund standardelor EURO 5 sau 6; procurarea echipamentului de prelucrare a fructelor şi legumelor etc.

Pentru mai multe informații accesați link-ul de mai jos.
Link: aici

Proiectul Ameliorarea Competitivității II (PACII)

Proiectul Ameliorarea Competitivității II (PACII) al Băncii Mondiale va continua mai multe componente de succes ale primului proiect, cum ar fi cofinanțarea implementării de către companii a sistemelor de management a calității, elaborarea businessplanurilor, a studiilor de piață și strategiilor de marketing, precum și componenta de finanțare a companiilor exportatotoare.
Un al aspect al viitorului proiect ține de asistență în elaborarea metodologiilor bazate pe risc în efectuarea controlului de stat asupra activității agenților economici.

Pentru detalii puteti contacta:

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Adresa: MD-2033, mun. Chişinău,str. Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
mineconcom@mec.gov.md

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”

Termenii programului : 2013 – 2015
Programul PARE 1+1 are drept scop mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii atât de către lucrătorii migranţi, cât şi de beneficiarii de remitenţe.
Pentru anul 2014, în bugetul de stat pentru realizarea proiectului PARE 1+1 sînt prevăzute circa 32 de milioane de lei
Grup ţintă :
Lucrători migranţi sau rude de gradul întîi.
Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.
Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.
Criterii de eligibilitate :
– cetăţean al Republicii Moldova;
– lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
– intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
– dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prin prezentarea documentelor justificate, provenienţa mijloacelor financiare;
– solicitantul dispune de o întreprindere înregistrată în una din următoarele forme organizatorico – juridice (Întreprindere individuală, Societate cu răspundere limitată, Gospodărie Ţărănească, Cooperativa de producere, Cooperativa de întreprinzător)

Contacte :
Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM
str. Serghei Lazo, 48
MD-2004, Chişinău Moldova
Tel : + 373 (22) 29 57 41
Fax: + 373 (22) 29 57 97

Programul naţional de abilitare economică a tinerilor (PNAET)

Obiective: Dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor si facilitarea accesului tinerilor antreprenori la resurse financiare necesare initierii si dezvoltarii unei afaceri proprii.
Grup tinta: Programul este destinat persoanelor tinere cu vârsta cuprinsa între 18-30 de ani, care doresc: sa-si dezvolte abilitatile antreprenoriale, sa lanseze o afacere proprie în zonele rurale si/sau sa-si extinda propria afacere în zonele rurale, creînd noi locuri de munca.
Activitatile principale:
Componenta I: Instruire si consultanta antreprenoriala (implementator – Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici si Mijlocii (ODIMM) pe lânga Ministerul Economiei si Comertului);
Componenta II: Obtinerea creditelor preferentiale în valoare maxima de pâna la 300.000 lei (pe 5 ani) cu o portiune de grant nerambursabil (40%) (implementator – Directoratul Liniei de Credit (DLC) pe lânga Ministerul Finantelor);
Componenta III: Monitorizarea post-finantare (implementator DLC).

Fondul de garantare a creditelor

Obiectivul programului: Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.
Grup tinta: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Activitati principale: Acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj. Pentru întreprinderile active, garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei, pe o perioadă de până la 5 ani. Iar pentru întreprinderile nou-create, garanţia poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 100 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani.

Contacte :
Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM
Adresa str. Serghei Lazo 48, of. 311, Chisinau
Telefon:  29 57 41 / fax: 29 57 97
E-mail:  info@odimm.md,
Pagina web:  www.odimm.md, www.businessportal.md

Programul BAS (Business Advisory Service)

Obiective:
de a susţine dezvoltarea şi creşterea competitivităţii întreprinderilor private mici şi mijlocii;
de a susţine dezvoltarea pieţei serviciilor de consultanţă din Moldova şi
de a îmbunătăţi gradul de competitivitate a companiilor locale de consultanţă.
Grup ţintă: IMM (de la 10 la 250 de angajaţi, în cazuri excepţionale până la 500 angajaţi) din Republica Moldova, ocupate în sfera de producţie, servicii şi comerţ şi care activează pe piaţa nu mai puţin de doi ani.
Activităţi principale: Acoperire financiară parţială a costurilor pentru servicii de consultanţă. Subsidiu maxim oferit companiilor eligibile este în sumă de 10 000 EUR, sumă ce nu constituie mai mult de 50% (exclusiv taxe) din suma proiectului.

Contacte:
Adresa Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, Et. 4, Chişinău
Telefon: 21 16 14, 23 52 24
E-mail: office@bas.md , Pagina web: www.bas.md

Programul de Restructurare a Sectorului Vitivinicol

Scopul Programului:  de a contribui la redresarea sectorului vitivinicol din țară și promovarea producerii vinului cu denumire de origine protejată (D.O.P.) și indicație geografică protejată (I.G.P.).
Obiectivele Programului: Restructurarea sectorului Vitivinicol şi a industriei conexe, Îmbunătăţirea calităţii şi consistenţei vinului produs în Moldova de la calitatea podgoriilor până la ambalarea finală şi livrarea produselor, Diversificarea pieţelor de desfacere ale ţării prin asigurarea autenticităţii producţiei vinicole fabricate.
Produsele financiare ale Programului:
Credite acordate prin intermediul Băncilor Comerciale Partenere, Leasing a echipamentului vitivinicol și a utilajelor de producere;
Beneficiarii Eligibili:
Întreprinderi viticole, Întreprinderi vinicole, Întreprinderi pepiniere, Întreprinderi din sectoarele conexe (producători de ambalaj, etichete, dopuri; etc.), Instituții de învățămînt cu profil vitivinicol din RM, Activităţi eligibile pentru finanţare: Producerea Vinului cu D.O.P. şi/sau I.G.P. îmbuteliat, Producerea materialului săditor viticol, Producerea strugurilor/soiuri tehnice; Producerea ambalajului (sticlă, carton) pentru imbutelierea vinului;
Procurarea în leasing a echipamentului şi utilajului vitivinicol; Reutilarea întreprinderilor vinicole existente; Construcția, reconstrucția, reparația halelor de producere.
Suma maximă a investiţiei finanţate de către Program:
Reutilarea vinăriilor 5 mln EUR pentru un Beneficiar;
Restructurarea podgoriilor si plantarea vitei de vie 2 mln EUR pentru un Beneficiar;
Investitii in capitalul circulant 600 mii EUR pentru un Beneficiar in cadrul unui proiect complex;
Alocari pentru orice activitate vitivinicolă in valoarea minima de 25 mii EUR;
Investitii pentru infiintarea noilor plantatii de viță de vie 10 mii EUR pentru un hectar;
Alocari pentru defrișarea plantatiilor necorespunzatoare pina la 1000 EUR pentru un hectar ;
Procurarea echipamentului/utilajului prin Leasing 10 mln EUR anual.
Condiţii de Creditare :
50% credit(alocate de Program);
50% cofinanţare (împrumuturi de la bănci şi instituţii de microfinanţare, granturi de la donatori şi/sau resursele proprii ale beneficiarului final).

Contacte: Unitatea Consolidată pentru Implementarea şi Monitorizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol (UCIM PRSVV)
Adresa: MD 2023, Republica Moldova, mun. Chişinău, str. CaleaBasarabiei 18, etajul 2;
Tel.: Fax: (22) 260 903 – Departamentul Creditare/Leasing;
Email/Web: office@winemoldova.md; www.winemoldova.md.

Proiectul creşterii producţiei alimentare – 2KR

Implementatorii programului: Ministerul Economiei şi Comerţului al Republicii Moldova, Guvernul Japonez.
Obiectiv: Dezvoltarea agriculturii şi creşterea producţiei alimentare în Republica Moldova.
Grup ţintă: Persoane juridice private, producători agricoli şi persoane fizice, indiferent de forma organizatorică de activitate, care practică activitatea de întreprinzător şi/sau prestează servicii agricole mecanizate.
Activităţi principale: Procurarea tehnicii agricole în rate (iniţial se achită 50% din costul total şi mai apoi în rate pe parcursul perioadei de doi ani). Preţul tehnicii nu include TVA.

Contacte:
Adresa: str. Calea Basarabiei 18, Chişinău
Telefon: 27 84 63, 54 98 81
E-mail: office@2kr.moldnet.md, Pagina web: www.2kr.moldnet.md

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here