Proiectul Ameliorarea Competitivității II (PACII)

Proiectul Ameliorarea Competitivității II (PACII) al Băncii Mondiale va continua mai multe componente de succes ale primului proiect, precum
– cofinanțarea implementării de către companii a sistemelor de management a calității
– elaborarea businessplanurilor
– elaborarea studiilor de piață și strategiilor de marketing
– finanțare a companiilor exportatoare.
Un alt aspect al viitorului proiect ține de asistență în elaborarea metodologiilor bazate pe risc în efectuarea controlului de stat asupra activității agenților economici.

Pentru detalii puteti contacta:

Ministerul Economiei al Republicii Moldova
Adresa: MD-2033, mun. Chişinău,str. Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1
mineconcom@mec.gov.md

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1”


LA PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1”
 este aprobat prin HG Nr. 972 din 18.10.2010 detalii.

Programul este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei

afaceri proprii.

 

GRUP ŢINTĂ:
Lucrători migranţi sau rude de gradul întâi.

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.

Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

1.     cetăţean al Republicii Moldova;

2.     lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;

3.     intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;

4.     dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.

Programul PARE 1+1 se desfăşoară în 4 componente:

COMPONENTA  I – „Informare şi comunicare”

COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”

COMPONENTA III – „Finanţarea afacerilor /Regula 1+1”

COMPONENTA IV – “Monitorizare post-finanţare şi Evaluarea Programului” 

Solicitanţii programului PARE trebuie să dispună de o întreprindere în faza de lansare ori dezvoltare, cu un capital social integral privat, înregistrate în una din următoarele forme organizatorico-juridice:

1.     Întreprindere individuală/Întreprinzător individual;

2.     Societate cu răspundere limitată;

3.     Gospodărie Ţărănească (de fermier);

4.     Cooperativa de producere;

5.     Cooperativa de întreprinzător.

ACTIVITĂŢI NEELIGIBILE ÎN CADRUL PROGRAMULUI

1.     importul de mărfuri, cu excepţia echipamentului de producţie şi materiei prime;

2.     comerţul sub orice formă;

3.     fiduciare şi de asigurări;

4.     fonduri de investiţii;

5.     bancare, de microfinanţare, alte activităţi financiare;

6.     schimb valutar şi lombard;

7.     jocuri de noroc;

8.     achiziţia bunurilor imobiliare;

9.     servicii în alimentaţia publică prestate în municipiile Chişinău şi Bălţi;

10.  servicii de imigrare sub orice formă;

11.  servicii notariale, juridice şi de avocat.

PRIORITĂŢILE Programului “PARE 1+1”

1.     Crearea de noi locuri de muncă;

2.     Orientarea la export;

3.     Substituirea importurilor;

4.     Implementarea proiectelor de eficienţă energetică;

5.     Crearea şi dezvoltarea afacerilor în zonedescarcă;

6.     Aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

 

Pentru mai multe detalii accesaţi pagina oficială  ODIMM (www.odimm.md)

 

 

Programul naţional de abilitare economică a tinerilor (PNAET)

 

           Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor este pentru tine!

 Programul Național de Abilitare Economică a Tinerilor (PNAET) este un program destinat persoanelor tinere, cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, care doresc: 

 ·         -să-şi dezvolte abilităţi antreprenoriale;

 ·         -să lanseze sau să extindă o afacere proprie în zonele rurale; (cu excepția mun. Chișinău și Bălți)

 ·         -să dezvolte o afacere în domeniul agriculturii, producerii sau prestări de servicii.

Durata Programului este 2008-2017.

 PNAET oferă:

   Instruire și consultanță antreprenorială GRATUITĂ (Componenta I, implementată de Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor         Mici şi Mijlocii (ODIMM)):

 ·         -Înregistrarea afacerilor şi legislaţia în domeniu;

 ·         -Planificarea afacerilor;

 ·         -Managementul financiar;

 ·         -Contabilitate;

 ·         -Managementul resurselor umane;

 ·         -Marketing şi vânzări

 *  Finanţare (Componenta II, implementată de Directoratul Liniei de Credit (DLC) 23-82-46; 23-82-47; 23-29-63)

 ·         credite preferențiale în valoare de până la 300.000 lei, din care 40% reprezintă porțiunea de grant nerambursabil;

 ·         perioada de rambursare maxim 5 ani;

 ·         dobândă preferenţială;

      *Finanţarea se oferă pentru procurarea de utilaje şi echipamente.

   * La creditare participă numai persoanele juridice.   

* Monitorizarea post – finanțare (Componenta III, implementată de Directoratul Liniei de Credit).

  Cursurile au o durată de 10 zile/2 săptămâni (luni-vineri) şi se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

 I

 Informaţii suplimentare INFO LINE (022) 22-53-84 ODIMM ( www.odimm.md ). Persoană de contact: Cornelia Zelinschi.

  În cadrul PNAET, componenta II („Finanţarea proiectelor investiţionale rurale prin acordarea de împrumuturi comerciale rambursabile, cu porţiune de grant”), prioritate se acordă beneficiarilor ale căror proiecte vor dezvolta activităţi de producere în sectorul rural, vor presta servicii şi vor contribui la sporirea exporturilor şi/sau la substituirea importurilor.

 Pentru a accesa Creditul PNAET vă puteţi adresa la  băncile comerciale partenere care vor examina cererea de credit şi vor evalua proiectul de finanţare a afacerii:

 B.C.”FinComBank” S.A.

 B.C.”Victoriabank” S.A.

 B.C.”Moldova Agroindbank” S.A.

 B.C.”Energbank” S.A.

 B.C.”Mobiasbancă” S.A.

 Î.M.O.M. “MoldCredit” S.R.L.. 

  Băncile la rândul său, vor prezenta lista documentelor solicitate pentru luarea deciziei de credit conformprocedurilor sale de lucru, ţinând cont de specificul Programului PNAET.

  Pentru a fi finanţate în cadrul Programului se vor accepta cheltuielile beneficiarilor cu proprietate privată, efectuate pentru procurarea de echipamente/utilaje întru dezvoltarea domeniilor de producere şi agricultură, inclusiv 20%mijloace circulante.
 
Domenii de activitate:

 1.     Agricultură.

 2.     Industria alimentară . Producţia, prelucrarea si conservarea cărnii, peştelui, fructelor, legumelor, uleiurilor, grăsimilor. Fabricarea produselor de morărit, a nutreţurilor gata pentru animale. Fabricarea băuturilor, altor produse.

 3.     Industria prelucrătoare.

 4.     Prelucrarea şi ambalarea producţiei agricole, depozitarea şi păstrarea produselor agricole.

 5.     Producerea de maşini, aparate, echipamente, echipamente electrice, electronice.

 6.     Creşterea animalelor, păsărilor, alte specializări în alte categorii.

 7.     Producerea materialelor de construcţii e.t.c.

 8.     Echipamente pentru a efectua lucrări de construcţie.

 9.     Industria extractivă.

 10.  Industria lemnului şi articolelor din lemn.

 11.  Industria de textile şi confecţii.

 12.  Producerea de piei, articolelor din piele.

 13.  Fabricarea hârtiei şi cartonului.

 14.  Producerea articolelor din cauciuc şi material plastic

 15.  Prelucrarea metalelor.

 16.  Produse de poligrafie.

 17.  Frigidere şi frigorifere pentru păstrarea produselor.

18.  Alte activităţi de producere.

 19.  Prestări servicii.

 Acum la accesarea creditelor prin programul PNAET, puteți beneficia de Garanția creditelor.

 Garantarea creditelor PNAET prin intermediul FGC ODIMM:

       a) garanţia reprezintă până la 70% din mărimea creditului;
      b) suma garanţiei – până la 500 mii lei;
      c) perioada de garantare – până la 5 ani;
      d) comision – 1,5% anual de la suma garanţiei.

Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA)

      Eşti antreprenor? 

      Ai nevoie de instruire? 

Programul ,,Gestiunea Eficientă a Afacerii” este pentru tine!

Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) este un program destinat antreprenorilor de orice vîrstă ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

Scopul Programului: Sporirea nivelului de cunoştinţe a agenţilor economici pentru desfăşurarea unei activităţi economice eficiente.

Modulele de instruire propuse sunt:

* Planificarea strategică a afacerii;
* Managementul financiar, inclusiv administrarea resurselor împrumutate;

* Marketing online;

* Proceduri de participare la proiecte europene;

* Gestiunea eficientă a timpului;
* Tehnici eficiente de vânzare
și merchendaising;
* Contabilitatea pe domenii de aplicare; 
* Legislaţia muncii şi managementul resurselor umane;

* Activitatea economică externă şi relaţiile vamale.
* Înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea legislaţiei în domeniu;

* Achiziţiile publice şi legislaţia în domeniu;
Cursurile se vor derula timp de 2 zile (21 ore academice)

Partenerii ODIMM în desfăşurarea Programului sunt Secţiile/Direcţiile  de economie a Consiliilor raionale şi Prestatorii de Servicii în Afaceri 
Cursurile de instruire se desfăşoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Antreprenorii doritori de a participa în cadrul cursurilor de instruire au posibilitatea de a alege locul participării la seminar.

Inregistrarea la curs se face doar prin completarea formularului online (www.odimm.md) .

 

Fondul de garantare a creditelor

Obiectivul programului: Facilitarea accesului întreprinderilor micro şi mici la resursele financiare.
Grup tinta: Întreprinderile micro şi mici ce activează pe întreg teritoriu al Republicii Moldova.
Activitati principale: Acordarea garanţiei la credit agenţilor economici care nu dispune de suficient gaj. Pentru întreprinderile active, garanţia reprezintă până la 50% din mărimea creditului, dar nu mai mult de 300 mii lei, pe o perioadă de până la 5 ani. Iar pentru întreprinderile nou-create, garanţia poate reprezenta maxim 70% din suma creditului, dar nu mai mult de 100 mii lei. Perioada de garantare este de până la 3 ani.

Contacte :
Organizatia pentru Dezvoltarea Sectorului ÎMM
Adresa str. Serghei Lazo 48, of. 311, Chisinau
Telefon:  29 57 41 / fax: 29 57 97
E-mail:  info@odimm.md,
Pagina web:  www.odimm.md, www.businessportal.md

Programul BAS (Business Advisory Service)

Obiective:
de a susţine dezvoltarea şi creşterea competitivităţii întreprinderilor private mici şi mijlocii;
de a susţine dezvoltarea pieţei serviciilor de consultanţă din Moldova şi
de a îmbunătăţi gradul de competitivitate a companiilor locale de consultanţă.
Grup ţintă: IMM (de la 10 la 250 de angajaţi, în cazuri excepţionale până la 500 angajaţi) din Republica Moldova, ocupate în sfera de producţie, servicii şi comerţ şi care activează pe piaţa nu mai puţin de doi ani.
Activităţi principale: Acoperire financiară parţială a costurilor pentru servicii de consultanţă. Subsidiu maxim oferit companiilor eligibile este în sumă de 10 000 EUR, sumă ce nu constituie mai mult de 50% (exclusiv taxe) din suma proiectului.

Contacte:
Adresa Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, Et. 4, Chişinău
Telefon: 21 16 14, 23 52 24
E-mail: office@bas.md , Pagina web: www.bas.md

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here