DISPOZIȚIA

Nr. 21-d din 15 februarie 2016

Cu privire la promovarea măsurilor de prevenire
şi lichidare a influenţei dăunătoare 
asupra
organismului uman a determinanţilor stării de sănătate

În baza demersului IMSP Centrul de Sănătate Publică Hînceşti nr. 02/b-62 din 03.02.2016, în scopul promovării şi încurajării activităţii de prevenire şi lichidare a influenţei dăunătoare asupra organismului uman a determinanţilor stării de sănătate; în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 132 din 17.06.1996 „Privind examenele medicale obligatorii la angajare în muncă şi periodice ale lucrătorilor care sînt supuşi acţiunii factorilor toxici nocivi şi nefavorabili; în temeiul art. 12, alin. 5) al Legii nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, art. 54 alin. (1) al Legii nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, DISPUN:

  1. Se încurajează toţi angajatorii din raionul Hînceşti în vederea desfăşurării tuturor formelor de activităţi ce urmăresc prevenirea şi lichidarea influenţei dăunătoare asupra organismului uman a determinanţilor stării de sănătate;
  2. Se atenţionează toţi conducătorii întreprinderilor agricole şi industriale din raion asupra necesităţii obligatorii de a respecta legislaţia în domeniul sănătăţii publice şi a asigura desfăşurarea examinărilor medicale a salariaţilor care activează în condiţii nocive şi nefavorabile de muncă, inclusiv cu produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi;
  3. Se pune în sarcina directorului IMSP Spitalul Raional Hînceşti, dl Petru CIUBOTARU, să intensifice desfăşurarea măsurilor necesare pentru organizarea examinărilor medicale a lucrătorilor din agricultură şi industrie (conform anexei);
  4. IMSP Spitalul Raional Hînceşti, dl Petru CIUBOTARU, în termeni rezonabili, va prezenta spre informare Preşedintelui raionului planul calendaristic privind desfăşurarea examenelor medicale, precum şi informaţia despre mersul examinărilor medicale;
  5. Examenele medicale vor fi efectuate în strictă conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 132 din 17.06.1996 „Privind examenele medicale obligatorii la angajare în muncă şi periodice ale lucrătorilor care sînt supuşi acţiunii factorilor toxici nocivi şi nefavorabili;
  6. Direcţia Agricultură şi Alimentaţie Hînceşti, dl Ion SÎRBU, va acorda conducerii IMSP Spitalul Raional Hînceşti şi a IMSP Centrul de Sănătate Publică Hînceşti asistenţa necesară în vederea stabilirii contactelor cu conducătorii întreprinderilor agricole din raion (conform anexei);
  7. Direcţia Economie şi Cooperare Transfrontalieră Hînceşti, dna Natalia SÎRBU, va acorda conducerii IMSP Spitalul Raional Hînceşti şi a IMSP Centrul de Sănătate Publică Hînceşti asistenţa necesară în vederea stabilirii contactelor cu conducătorii întreprinderilor industriale din raion (conform anexei);
  8. Conducătorii întreprinderilor agricole şi industriale din raion vor asigura antrenarea deplină a personalului angajat care sînt supuşi acţiunii factorilor toxici nocivi şi nefavorabili în examenele medicale ce urmează a fi desfăşurate.
  9. Controlul asupra executării prezentei dispoziţii se pune în sarcina vicepreşedintelui raionului, dna Vera PATRAŞCU.


                          Preşedintele raionului               Ghenadie BUZA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here