Comunicat informativ

Consiliul raional Hînceşti anunţă desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservire a rutei regulate suburbane de călători „Hîncești-Bozieni”
Condițiile de participare: Regulamentul transportului auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 20.07.2006
Locul desfățurării concursului: Consiliul raional Hîncești, et. II, bir. 200
Data concursului: 22 decembrie 2015, ora 10.00
Date de contact: Sergiu Berechelea, tel 0269 21736
Detalii accesați….

Comunicat informativ

Consiliuhttp://hincesti.md/wp-content/uploads/2015/12/hincesti-firladeni.jpgl raional Hînceşti anunţă desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservicre a rutei regulate suburbane de călători „Hîncești-Fîrlădeni”
Condițiile de participare: Regulamentul transportului auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 20.07.2006
Locul desfățurării concursului: Consiliul raional Hîncești, et. II, bir. 200
Data concursului: 22 decembrie 2015, ora 10.30
Date de contact: Sergiu Berechelea, tel 0269 21736
Detalii accesați….

Comunicat informativ

Consiliul raional Hînceşti anunţă desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservicre a rutei regulate suburbane de călători „Hîncești-Dubovca”
Condițiile de participare: Regulamentul transportului auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 20.07.2006
Locul desfățurării concursului: Consiliul raional Hîncești, et. II, bir. 200
Data concursului: 22 decembrie 2015, ora 11.00
Date de contact: Sergiu Berechelea, tel 0269 21736
Detalii accesați….

Comunicat informativ

Consiliul raional Hînceşti anunţă desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservicre a rutei regulate suburbane de călători „Hîncești-Dragușeni”
Condițiile de participare: Regulamentul transportului auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 20.07.2006
Locul desfățurării concursului: Consiliul raional Hîncești, et. II, bir. 200
Data concursului: 22 decembrie 2015, ora 11.30
Date de contact: Sergiu Berechelea, tel 0269 21736
Detalii accesați….

Comunicat informativ

Consiliul raional Hînceşti anunţă desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservicre a rutei regulate suburbane de călători „Hîncești-Stolniceni”
Condițiile de participare: Regulamentul transportului auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 20.07.2006
Locul desfățurării concursului: Consiliul raional Hîncești, et. II, bir. 200
Data concursului: 22 decembrie 2015, ora 12.00
Date de contact: Sergiu Berechelea, tel 0269 21736
Detalii accesați….

Comunicat informativ

Consiliul raional Hînceşti anunţă desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservicre a rutei regulate suburbane de călători „Hîncești-Șipoteni”
Condițiile de participare: Regulamentul transportului auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 20.07.2006
Locul desfățurării concursului: Consiliul raional Hîncești, et. II, bir. 200
Data concursului: 22 decembrie 2015, ora 12.30
Date de contact: Sergiu Berechelea, tel 0269 21736
Detalii accesați….

Comunicat informativ

Consiliul raional Hînceşti anunţă desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservicre a rutei regulate suburbane de călători „Hîncești-Sărăteni”
Condițiile de participare: Regulamentul transportului auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 20.07.2006
Locul desfățurării concursului: Consiliul raional Hîncești, et. II, bir. 200
Data concursului: 22 decembrie 2015, ora 13.00
Date de contact: Sergiu Berechelea, tel 0269 21736
Detalii accesați….

Comunicat informativ

Consiliul raional Hînceşti anunţă desfăşurarea concursului pentru atribuirea dreptului de deservicre a rutei regulate suburbane de călători „Hîncești-Călmațui”
Condițiile de participare: Regulamentul transportului auto de călători și bagaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 854 din 20.07.2006
Locul desfățurării concursului: Consiliul raional Hîncești, et. II, bir. 200
Data concursului: 22 decembrie 2015, ora 13.30
Date de contact: Sergiu Berechelea, tel 0269 21736
Detalii accesați….

publicat la data de 02 decembrie 2014

Consultari Publice
in cadrul proiectului ,,Energia – valoare transfrontaliera”

Raionul Hânceşti, in calitate de partener in cadrul proiectului ,,Energia – valoare transfrontaliera”, cod MIS ETC 1842, finantat prin  Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, implementat de Consiliul Judetean Vaslui in parteneriat cu 2 Consilii Raionale din Republica Moldova – Hânceşti și Leova, şi 2 parteneri din Ucraina – Comitetul Executiv al orașului Izmail şi organizaţia publică Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană „Euroregiunea Dunărea de Jos”, anunta publicul interesat asupra supunerii in dezbatere publica a proiectului (draft-ului)  Strategiei transfrontaliere pentru reducerea consumului de energie convențională în sectorul serviciilor publice, cu accent special pe sursele regenerabile de energie și eficiență energetica

Comentariile si observaţiile scrise pot fi trimise la sediul  Consiliului Raional Hânceşti, sau in format electronic, la adresele de email consiliul@hincesti.md  si   office@energyvaslui.ro , in termen de 30 de zile, incepand cu data de 2 decembrie 2014  detalii…

Strategia transfrontalieră pentru reducerea consumului de energie convențională în sectorul serviciilor publice din zona transfrontaliră Vaslui, Leova, Hîncești și Izmail

publicat la data de 02 septembrie 2014

Inspectoratul Fiscal Hînceşti informeaza!

Despre posibilitatea depunerilor petiţiilor, conform Legei Nr. 190 din 19.07.1994 “ Cu privire la petiţionare”

Petiţia se depune în scris sau în formă electronică în limba de stat sau într-o altă limbă. Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în formă electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. Detalii accesati…

Petiţiile pot fi adresate la Telefonul de încredere –  0269 23573
În incinta IFS este amplasată cutia pentru petiţii.

Date de contact: or. Hînceşti, str. M. Hîncu 123.
e-mail: fisc234@hincesti.fisc.md.

COMUNICAT DE PRESA

Consiliul Raional Hînceşti organizează o primă serie de consultări publice în cadrul proiectului ”Energia-valoare transfrontaliera”, cod MIS ETC 1842, depus în cadrul Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.
Valoarea totală a proiectului este de 770. 201 euro (13.667.832,90 MDL), din care contribuţia Uniunii Europene reprezintă 89,93%, respectiv 692,641.76 Euro(12.291.482,14 MDL).Proiectul este implementat de Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean, în parteneriat cu 2 Consilii Raionale din Republica Moldova: Hânceşti și Leova şi 2 parteneri din Ucraina: Comitetul Executiv al orașului Izmail şi Organizaţia publică Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană „Euroregiunea Dunărea de Jos”.

Obiectivele generale ale proiectului sunt: Imbunatatirea situaţiei economice, sociale şi de mediu din zona transfrontalieră prin stimularea utilizării eficiente a surselor de energie regenerabilă convenționale și îmbunătățirea eficienței energetice a serviciilor din sectorul public din zona transfrontalieră.

Conform activitatilor proiectului, doua serii de consultări publice vor fi organizate pe parcursul procesului de planificare strategică (4 consultări publice inițiale și 4 consultări publice finale organizate în fiecare zonă parteneră).
Scopul acestei activități este acela de a asigura participarea publicului în procesul de planificare strategică. De asemenea cu ocazia consultărilor publice va fi stimulat și identificat interesul local al publicului cu privire la economisirea energiei si folosirea surselor alternative de energie.

Consultarile publice inițiale vor avea loc în data de 25 iulie, orele 10.00 în sala Mare a Consiliului Raional Hînceşti … detalii accesati

Pentru detalii suplimentare:
Sergiu Berechelea coordonator proiect
telefon 026921736, fax 0269/22050;
e-mail:sergiuberechelea@yahoo.com

publicat la data de  21 iulie 2014

 Comunicat de presă

cu privire la implementarea  Proiectului „Măsuri de sporire a fertilităţii solurilor în graniţele administrative a satului Stolniceni raionul Hînceşti.

Proiectul enunţat prevede construcţia unui canal de alimentare a bazinului acvatic din sectorul “Vişina”. Adăugător, pe rîul Cogîlnic vor fi construite 2 (două) ecluze care vor asigura pe perioada de debit maximum (primăvara şi toamna) pomparea a 400 mii m3de apă pentru irigarea terenurilor din albia rîului Cogîlnic din bazinul acvatic “Vişina”. Se prevede construcţia unui bazin acvatic lîngă staţia de epurare a apelor reziduale pentru acumularea apelor curăţite care ulterior vor fi folosite pentru irigare.

În contextual celor expuse mai sus, proiectul dat scoate în evidenţă nişte momente positive în beneficial locuitorilor din comunitate prin aceea că, se va crea un areal umed care va îmbunătăţi situaţia ecologică în zona dată, şi va crea premise economice pentru dezvoltarea gospodăriilor ţărăneşti.

          Primar de Stolniceni                                   Ion Moraru

INVITATIE!
Dezbateri publice

SRL ,,DELECTAR” proprietar a terenurilor agricole din extravilanul satelor Bujor şi Oneşti din raionul Hînceşti
Intenţionează realizarea proiectului de construcţie a bazinului de acumulare a apelor averse în extravelanul satului Bujor, Proiect nr. 02/L-2013-A-1-AR.
Luni 30 iunie 2014 ora 11.00 în incinta Primării satului Bujor raionul Hînceşti vor avea loc dezbaterile publice.
Toate sugestiile şi recomandările pentru îmbunătătirea proiectului sunt binevenite.

Luni 30 iunie 2014 ora 11.00 în incinta Primării satului Bujor raionul Hînceşti vor avea loc dezbaterile publice.
Toate sugestiile şi recomandările pentru îmbunătătirea proiectului sunt binevenite.

AVIZ!

publicat la data de 14 aprilie 2014

Primăria s. Stolniceni r-nul Hînceşti, Anunţă public despre informatia cu privire la p.IV.4.1 „modul de prezentare a propunerii tehnice” din Caietul de Sarcini la proiectul: “APĂ PURĂ – PENTRU BENEFICIARII LOCALITĂŢII”, Contract de execuţie pentru „Lucrări de construcţie a reţelelor de apă şi canalizare, staţiilor de potabilizare şi epurare a apelor reziduale”, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013

Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 53-59 (4692-4698) din data de 07 martie 2014.

Cod CPV 45214200-2 Lucrări de construcţie

Pentru tehnologia de potabilizare a apei va fi utilizat sistemul pe bază de osmoză inversă.
Pentru tehnologia de epurare a apelor uzate va fi folosit sistemul de tip bioreactor cu membrane ultrafiltrante.
Staţia de epurare a apelor uzate este proiectată pentru capacitatea de tratare pentru 600 de locuitori cu posibilitatea majorării capacităţii de epurare pînă la 3000 locuitori.

Informaţii suplimentare la tel: 026955670; email: purewaterproject@rambler.ru . Persoana de contact: Valeriu Bînzaru

AVIZ!

publicat la data de 20 martie 2014

Se prelungeşte pînă la data de 10 aprilie 2014 termenul limita pentru solicitarea informaţiilor de la Autoritatea Contractantă (Consiliul Raional Hînceşti) în cadrul Licitaţiei publice pentru achiziţionarea Lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului principal din incinta Complelxului istoico-cultural Manuc Bey în cadrul proiectului “Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza şi Conacului Blesciunov”.

INVITAȚIE

publicat la data de 24 februarie 2014

Primăria satului Stolniceni (raionul Hîncești, Republica Moldova) invită companiile de construcții să participe la Licitația publică deschisă pentru achiziționarea Lucrărilor de construcție a rețelei de apă și canalizare în s. Stolniceni în cadrul Proiectului „Apă curată – pentru beneficiul locuitorilor rurali”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operațional Comun „Ro-Ua-Md 2007-2013”.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor este 24.04.2014, ora 16.00. Dosarul de licitație poate fi primit pe adresa: Primăria satului Stolniceni, s. Stolniceni, raionul Hîncești.
Pentru informații suplimentare contactați: nr. de tel.: (0269) 55335 (contabilitatea Primăriei), e-mail: primstolniceni@mail.md; Persoana de contact: Valeriu BÎNZARU (tel. mob.: 069178977).

INVITAȚIE

publicat la data de 24 februarie 2014

Primăria satului Stolniceni (raionul Hîncești, Republica Moldova) anunță demararea Concursului pentru achiziționarea Lucrărilor de reconstrucție a sondei arteziene nr.781 în cadrul   Proiectului „Apă curată – pentru beneficiul locuitorilor rurali”, finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Programului Operațional Comun „Ro-Ua-Md 2007-2013”.
Pentru informații suplimentare contactați: nr. de tel.: (0269) 55335 (contabilitatea Primăriei), e-mail: primstolniceni@mail.md; Persoana de contact: Valeriu BÎNZARU (tel. mob.: 069178977).

 Comunicat de Presă

publicat la data de 24 februarie 2014

Începînd cu 18 decembrie 2013, Primăria Satului Stolniceni, raionul Hîncești, implementează, în calitate de Partener Lider, Proiectul „Apă curată – pentru beneficiul locuitorilor rurali”,  finanțat de Uniunea Europeană sub auspiciile Programului Operațional Comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013” . Parteneri de proiect sunt: Primăria Comunei Drânceni (Județul Vaslui, România), Consiliul Raional Hîncești (Republica Moldova), Consiliul Sătesc Utconosivca (raionul Izmail, Ucraina) și  Organizația Publică „Agenția pentru Dezvoltare Durabilă și Integrare Europeană „Euroregiunea „Dunărea de Jos” (Izmail, Ucraina).

Valoarea totală a Acțiunii se cifrează la 1 252 560,00 Euro… detalii accesați

publicat la data de 14 februarie 2014

                                    

INVITAȚIE

Consiliul Raional Hincesti invita companiile de constructii să participe la licitaţia publică pentru achiziţionarea Lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Palatului principal din incinta Complelxului istoico-cultural Manuc Bey în cadrul proiectului “Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza şi Conacului Blesciunov”.

Această achiziţie se realizează în cadrul proiectului “Dezvoltarea turismului transfrontalier prin promovarea Conacului Manuc Bey, Complexului Mortuar Elena Ioan Cuza şi Conacului Blesciunov”, implementat de către Consiliul raional Hînceşti în parteneriat cu Primăria Soleşti, judeţul Vaslui România şi Muzeul municipal al colecţiilor personale Bleschunov din Odessa, Ucraina.

Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013.
Termenul limită de prezentare a ofertei Dvs este 15 aprlie 2014, ora 16.00.

Dosarul de licitaţie poate fi primit la adresa: or. Hinceşti, str. Mihalcea Hîncu 126, biroul 306. Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta tel.: 0269 22994, fax. 0269 22302, e-mail: sirbu@hincesti.md . Persoana de contact Natalia Sîrbu.

 Comunicat informativ privind desfăşurarea licitaţiei cu strigare

Consiliul raional Hînceşti anunţă petrecerea la data de 03 decembrie 2013 a licitaţiei “cu strigare” de vînzare-cumpărare, care va avea loc începînd cu ora 10.00, în sala de şedinţe a blocului administrativ nr. 2, situat pe adresa: or. Hînceşti, str. M. Hîncu, 123, et. I.

Obiectul licitaţiei îl constituie: autoturismului fost în exploatare, de marcă SKODA OCTAVIA, anul producerii 2004, tip caroserie HATCHBACK, nr. caroserie TMBBL41U048740163, culoare argintiu, capacitate cilindircă 1781 cm³, înregistrat cu număr de înmatriculare RMA 161. Autoturismul la momentul expunerii nu este în funcţiune, motorul este defectat şi dezasamblat.

Preţul de expunere al bunului, conform Raportului de evaluare nr. 0309764 din 04.10.2013, întocmit de către Camera de Comerţ şi Industrie, fil. Hînceşti, constituie – 77 418 (şaptezeci şi şapte mii patru sute optsprezece) lei inclusiv TVA. Preţul adjudecat se va achită de către cumpărător pe parcursul a 20 de zile după semnarea procesului-verbal al rezultatelor licitaţiei cu strigare.

Cota-parte a dreptului expus la licitaţie constituie 100%.

Pentru familiarizarea cu bunul expus la licitaţie doritorii se pot adresa la secretarul comisiei de licitaţie dl Igor Botnaru, în biroul nr. 212, et. II, din sediul Consiliului raional Hînceşti, tel. 26923795, 68426272

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here