Valoare totală: 38.500 Euro, Consiliul Judeţean Prahova: 35.000 Euro

Sala de ședințe a Consiliului Raional Hâncești poartă numele marelui înaintaș, Constantin Stere. Această alegere nu este întâmplătoare, ea marchează relația raionului Hâncești cu județul Prahova. Aici se află Casa memorială „C. Stere” și parcul cu același nume. La Bucov și-a trăit C. Stere ultimii ani ai vieții.

În asemenea spațiu profesional vor avea lor întruniri, traininguri, ședințe solemne de luare a unor decizii importante.
Rezultatul implementării acestui proiect este sala de ședințe renovată și dotată, care corespunde tutoror exigenților și servește cu succes realizarea întîlnirilor cu parteneri de dezvoltare internaționali, locali, investitori, desfășurarea şedinţelor Consiliului raional şi altor întruniri de acest gen, organizate de Direcţiile şi Secţiile Consiliului Raional Hînceşti. Aceste activități sunt desfășurate întru cadru care presupune comunicare eficientă, interactivă și confortabilă, participanți,  de naționalitate diversă, într-o sală special amenajată, dotată cu echipamente multimedia.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here