publicat 15.01.2015

ATENȚIE!

Se anună concurs pentru ocuparea a 4 funcţii publice vacante de specialist în domeniul financiar în cadrul Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti.

Condiţiile de participare la concurs:

-cetăţean al Republicii Moldova;
-studii superioare în domeniul financiar;
-cunoaşterea limbii de stat;
-cunoaşterea calculatorului;
-apt din punct de vedere medical;
-se aplică restricţii prevăzute de art.art.26;27 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public(Monitorul Oficial nr.230-232/840 din23.12.2008).

Data limită pentru prezentarea documentelor – 20 zile de la data publicării anunţului.

Actele pot fi prezentate la adresa: Direcţia Finanţe Hînceşti, or.Hînceşti. str.M.Hîncu nr.123. Informaţii suplimentare la panoul informaţional în incinta DGF, siteul Consiliului raional Hînceşti, secretar@Hînceşti.md  şi la tel.(269)2-44-50; 2-10-17; 2-28-48. Detalii accesati aici

ATENȚIE!

Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Hânceşti anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist principal în problemele protecţiei şi ameliorării fertilităţii solului

Condiţiile de participare la concurs:

  • cetăţean al Republicii Moldova;
  • studii superioare în domeniul
  • cunoaşterea limbii de stat;
  • cunoaşterea calculatorului;
  • apt din punct de vedere medical;

Documentele ce urmează a fi prezentate:

  • copia buletinului de identitate;
  • copiile actelor de studii(universitare,postuniversitare,formare profesională continuă);
  • certificat medical, după caz;
  • copia carnetului(carnetelor) de muncă;
  • declaraţia pe propria răspundere ori după caz cazierul judiciar.

Data limită pentru prezentarea documentelor – 19 noiembrie 2015.

Actele pot fi prezentate la adresa: Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, or.Hânceşti. str.M.Hâncu nr.123. Tel.(269)2-31-41, 2-22-69.
Informaţii suplimentare la tel: 0269/2-31-41.

publicat 30.10.2015

ATENȚIE!

Se anună concurs pentru ocuparea a 4 funcţii publice vacante de specialist în domeniul financiar în cadrul Direcţiei Generale Finanţe Hînceşti.

Condiţiile de participare la concurs:

-cetăţean al Republicii Moldova;
-studii superioare în domeniul financiar;
-cunoaşterea limbii de stat;
-cunoaşterea calculatorului;
-apt din punct de vedere medical;
-se aplică restricţii prevăzute de art.art.26;27 al Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public(Monitorul Oficial nr.230-232/840 din23.12.2008).

Data limită pentru prezentarea documentelor – 20 zile de la data publicării anunţului.

Actele pot fi prezentate la adresa: Direcţia Finanţe Hînceşti, or.Hînceşti. str.M.Hîncu nr.123. Informaţii suplimentare la panoul informaţional în incinta DGF, siteul Consiliului raional Hînceşti, secretar@Hînceşti.md  şi la tel.(269)2-44-50; 2-10-17; 2-28-48.

ATENȚIE!

Se  anunţă concurs  pentru ocuparea funcției publice vacante de şef Serviciu Cooperare transfrontalieră şi promovarea investiţiilor

Scopul general al funcţiei:

Consolidarea capacităţilor administraţiei publice raionale şi locale, în vererea dezvoltării locale durabile; elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul atragerii investiţiilor interne şi externe pentru consolidarea potenţialului economic şi promovarea imaginii favorabile a raionului.

Data limită pentru depunerea dosarului - 02.10.2015

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane

ATENȚIE!

Se  anunţă concurs  pentru ocuparea funcției publice vacante de auditor intern

Scopul general al funcţiei:

 Realizarea activităţilor de audit în cadrul misiunilor de audit şi efectuarea altor sarcini aferente, la indicaţia conducătorului unităţii de audit intern.
Oferă entităţii asigurarea unui grad de control asupra operaţiunilor, o îndrumă în ceea ce priveşte îmbunătăţirea operaţiunilor şi contribuie la adăugarea unui plus de valoare acestora, ajută entitatea în atingerea obiectivelor, evaluînd, printr-o abordare sistematică şi metodică, procesele de management al riscurilor, de control şi de guvernare a instituţiei, cu propuneri de consolidare a eficacităţii lor.

Data limită pentru depunerea dosarului - 25.09.2015

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane

ATENȚIE!

Se  anunţă concurs  pentru ocuparea funcției publice vacante de Şef Serviciul contabil

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea ţinerii evidenţei contabile veridice prin întocmirea diferitor documente, note contabile, în conformitate cu instrucţiunile, actele legislative şi normative în vigoare, precum şi a Legii Contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007, în vederea realizării optime a activităţii contabile din cadrul Aparatului președintelui.

Data limită pentru depunerea dosarului - 25.09.2015

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane

ATENȚIE!

Se  anunţă concurs  pentru ocuparea funcției publice vacante de Şef Serviciu Arhiva

Scopul general al funcţiei:

Gestionarea Fondului Arrivistic prin implementarea procedeilor mderne privind, evidenţa, păstrarea, completarea şi valorificarea documentelor  în vederea asigurării  informative a organelor administraţiei publice,cetăţenilor cu documentele ce fac parte din Fondul Arhivistic.

Data limită pentru depunerea dosarului - 25.09.2015

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane

ATENȚIE!

Se  anunţă concurs  pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist resurse umane

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice prin implementarea politicii şi procedurilor moderne de lucru cu personalul pentru crearea unui corp de funcţionari publici profesionişti.

Data limită pentru depunerea dosarului - 25.09.2015

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane

ATENȚIE!

Se  anunţă concurs  pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în domeniul relaţii cu publicul

Scopul general al funcţiei:

Crearea unei atmosfere de încredere si susţinere în rîndul populaţiei faţă de autoritatea publică de nivelul II prin soluţionarea problemelor, adresărilor şi petiţiilor.

Data limită pentru depunerea dosarului - 25.09.2015

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane

 

ATENȚIE!

Se  anunţă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Şef Direcţie Generală Finanţe.

Scopul general al funcţiei:

Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţii publice în domeniul implementării politicii bugetar-fiscale a statului conform principiilor moderne de gestionare a finanţelor publice, organizează şi asigură elaborarea, aprobarea şi executarea bugetului raionului.

Sarcinile de bază ale funcţiei:.Organizarea şi asigurarea  lucrului pentru elaborarea, aprobarea și executarea bugetului raionului Hînceşti , inclusiv raional, controlul gestionarii  eficiente a finanţelor publice. Elaborarea și înaintarea propunerilor  la CR de aprobare și  modificări la buget, optimizarea cheltuielilor bugetului.

Data limită pentru depunerea dosarului - 20 septembrie 2015

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane

ATENȚIE!

Se prelungește perioada de depunere a documentelor la  concursul pentru ocuparea  funcţiei publice vacante de specialist specialist  în Direcţia Economie si Cooperare Transfrontalieră pînă la 30.06.2015

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:

or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, 0269 22994
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane
Sîrbu Natalia, șef Direcție Economie și Cooperare Transfrontalieră

Atențiune!

Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciu Cooperare Transfrontalieră și Promovare Investiții

Scopul general al funcţiei: Elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul atragerii investiţiilor interne şi externe pentru consolidarea sectorului  economico-social al raionului.

Sarcinile de bază:
1.Contribuirea la  monitorizarea implementării proiectelor la nivel de raion şi de comunitate în colaborare cu celelalte compartimente
2.Participarea la desfăşurarea activităţilor de cooperare transfrontalieră;
3.Contribuirea la realizarea obiectivelor dezvoltării economice durabile ale raionului;
4.Contribuirea la asigurarea durabilităţii obiectelor renovate;
5.Analizarea eficienţei proiectelor de investiţii

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs –29 mi 2015... pentru detalii accesați

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, 0269 22994
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane
                   Sîrbu Natalia, șef Direcție Economie și Cooperare Transfrontalieră

Atențiune!

Se prelungeşte perioada de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior in Sectia Constructii Gospodarie Comunala si Drumuri pînă la data de 23 aprilie 2014

 Atențiune!

Se prelungeşte perioada de depunere a documentelor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de  Șef Serviciu Cooperare Transfrontalieră și Promovare Investiții pînă la data de 28 martie 2014

Atențiune!

Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist superior în Secția Construcții Gospodărie Comunală și Drumuri

Scopul general al funcţiei: Asigurarea construcţiei obiectelor social-culturale, comunale, drumuri auto, poduri şi alte obiecte cu destinaţie publică

Sarcinile de bază:

1. Crearea şi întreţinerea băncii de date privind:

- obiectele publice a institutiilor Consiliului raional,starea lor tehnica, necesitatile de reparari si reconstructii
- obiectelor incluse in bugetul public national in anul curent si perspectiva urmatorilor doi ani.

2. Asigurarea obiectelor finantate din bugetul public national cu documentatie de proiect
3. Organizarea procesului de proiectare, acumularea conditiilor tehnice, monitorizarea proiectantilor contractati
4. Participarea la procesul de promovare a politicii, strategiei şi programelor ce ţin de dezvoltarea raională în domeniul construcţiilor   prin pregatirea proiectelor
5. Promovarea tehnologiilor şi materialelor de construcţii moderne in documentatia de proiect

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 21 martie 2014 ... penntru detalii accesați

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, 0269 22050
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane
                    Nicolae Orhian, șef Secție Construcții Gospodărie Comunala si Drumuri

Atențiune!

Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef Serviciu Cooperare Transfrontalieră și Promovare Investiții

Scopul general al funcţiei: Consolidarea capacităţilor administraţiei publice raionale şi locale, în vererea dezvoltării locale durabile; elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul atragerii investiţiilor interne şi externe pentru consolidarea potenţialului economic şi promovarea imaginii favorabile a raionulului

Sarcinile de bază: 
1.Realizarea în raion a politicilor naționale de integrare europeană și defășurarea activităților de cooperare transfrontalieră
2.Stabilirea parteneriatelor interregionale;
3.Asigurarea colaborării cu instituțiile care acordă finanțări externe și interne, programelor destinate administrației publice locale și întocmirea proiectelor în colaborare cu celelalte compartimente;
4.Crearea bazelor de date referitor la potenţialul real oferit de parteneri în domeniuil investițiilor;
5.Identificarea în comun cu APL de nivelul I a necesităţilor stringente pentru includerea in diferite proiecte investiţionale.

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 6 martie 2014 ... penntru detalii accesați

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, 0269 22994
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane
                   Sîrbu Natalia, șef Direcție Economie și Cooperare Transfrontalieră

Atenţie!

Se anuleaza concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciu Cooperare Transfrontalieră și Promovare Investiții

Atențiune!

Se anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în Serviciu Cooperare Transfrontalieră și Promovare Investiții

Scopul general al funcţiei: Elaborarea şi implementarea politicilor în domeniul atragerii investiţiilor interne şi externe pentru consolidarea sectorului  economico-social al raionului.

Sarcinile de bază: 
1.Contribuirea la  monitorizarea implementării proiectelor la nivel de raion şi de comunitate în colaborare cu celelalte compartimente
2.Participarea la desfăşurarea activităţilor de cooperare transfrontalieră;
3.Contribuirea la realizarea obiectivelor dezvoltării economice durabile ale raionului;
4.Contribuirea la asigurarea durabilităţii obiectelor renovate;
5.Analizarea eficienţei proiectelor de investiţii

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs – 6 martie 2014 ... penntru detalii accesați

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta:
or. Hîncești, str. Mihalcea Hîncu, 126
tel. 0269 22582, 0269 22994
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web: www.hincesti.md
Persoane de contact: Plugaru Zinaida, specialist resurse umane
                   Sîrbu Natalia, șef Direcție Economie și Cooperare Transfrontalieră

 Atențiune!!!

Se prelungește perioada de depunere a dosarelor la concurs pentru ocuparea funcției vacante  de specialist principal - Jurist în Aparatul Președintelui raionului Hîncești pînă la 27.11.2013

Temei: Decizia Comisiei de concurs nr. 3 din 12.11.2012

Lista candidaților admisi la concurs

Se anuntă concurs pentru ocuparea funcției publice vacante specialist principal (jurist) în aparatul presedintelui raionului Hîncești

Scopul general al funcţiei: Asigurarea legalităţii activităţii Preşedintelui Raionului, Aparatului Preşedintelui şi structurilor din subordinea Consiliului Raional Hînceşti

Dosarul de concurs trebuie să conțină:
a) formularul de participare ;
b) copia buletinului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
d) copia carnetului de muncă
e) certificatul medical, după caz;
f) cazierul judiciar

Data limită –  31.10.2013

persoana de contact – Z.Plugaru, 269-2-25-82
adresa poştală –or. Hînceşti, str.M.Hîncu 126
e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
web www.hincesti.md

Se anuntă concurs pentru ocuparea fucţiilor  publice vacante din cadrul Direcţiei Finanţe Hînceşti

Secţia elaborarea şi administrarea bugetului - funcţia de specialist;
Secţia rapoarte şi analiză - funcţia de specialist

Documentele ce urmează a fi prezentate:
-copia buletinului de identitate;
-copiile actelor de studii(universitare,postuniversitare,formare profesională continuă);
-certificat medical, după caz;
-copia carnetului(carnetelor) de muncă;
-declaraţia pe propria răspundere ori după caz cazierul judiciar.

Data limită pentru prezentarea documentelor – 20 zile de la data publicării anunţului

Condițiile de participare la concurs:
-cetăţean al Republicii Moldova;
-studii superioare în domeniul financiar;
-cunoaşterea limbii de stat;
-cunoaşterea calculatorului;
-apt din punct de vedere medical;

Notă: copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă cu documentele originale.
Actele pot fi prezentate la adresa: Direcţia Finanţe Hînceşti, or.Hînceşti. str.M.Hîncu nr.123, Tel.(269)2-10-17;2-28-48.

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com