Stimaţi concetăţeni,

Cu prilejul marcării a 27-a de la declararea Suveranităţii Republicii Moldova, din numele Consiliului raional Hînceşti şi al meu personal Vă adresez tot respectul şi înaltele noastre consideraţiuni. Vă urăm de bine şi vă dorim multă sănătate şi prosperitate, curaj şi încredere în ziua de mîine, pace şi cer senin.

Este notoriu  faptul că Suveranitatea reprezintă una din valorile de bază a oricărei naţiuni, ea este o condiţie primordială pentru existenţa acesteia. O democraţie veritabilă nu poate fi realizată altfel decît de un popor suveran. Poporul suveran este în primul rând un popor liber, un popor care are aptitudinea  independent de voinţa străină să-şi creieze destinul, este acel popor care participă activ în viaţa publică şi contribuie la luarea deciziilor importante pentru el.  Doar realizând în plină măsură aceste deziderate orice naţiune va avea izbândă şi îşi va putea asigura un viitor prosper.

În acest context, îmi exprim speranţa că, prin înţelegerea esenţei suveranităţii vom reuşi să consolidăm un stat bazat pe valori democratice, echitate socială, asigurîndu-ne o viaţă decentă. Să ne bucurăm și să muncim, împreună,  pentru un viitor liber și demn pentru fiecare dintre noi.

 

Cu respect,

 

 

Preşedintele raionului Hînceşti                                               Ghenadie BUZA

Stimaţi funcţionari publici!

Cu ocazia Zilei profesionale îmi exprim gîndul şi convingerea că funcţia publică are o importanţă  deosebită în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia Dvs de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică.

Cu certitudine, de profesionalismul, experienţa, aspiraţia şi efortul Dvs. depinde dezvoltarea şi bunăstarea statului nostru. Din acest motiv, sunt convins că funcţionarii publici îşi vor depune în continuare efortul întru realizarea celui mai important obiectiv – forificarea statului Republica Moldova şi activitatea competentă în interesul cetăţenilor.

Vă doresc ca această sărbătoare să furnizeze în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorificaţi cu succes în activităţile cotidiene, să rămîneţi a fi deosebit de importanţi pentru societate şi împliniţi ca funcţionari publici.

Cu aceste gînduri, transmit tuturor funcţionarilor publici ai raionului Hînceşti cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi zi de zi. Vă doresc sănătate, fericire, să aveţi parte numai de realizări frumoase şi recunoştinţa cetăţenilor.

Cu  respect,

Preşedintele raionului Hînceşti                                                  Ghenadie BUZA

Stimată dna Ludmila COZMA,

Specialist principal în probleme de Tineret şi Sport

Cu prilejul aniversării zilei de naştere, Vă adresăm cu o deosebită plăcere sincere felicitări înso
ţite de urări de bine, expresii de profundă mulțumire și recunoștință pentru activitatea consecventă, profesionistă, prin care zi de zi contribuiți cu siguranță la perfecționarea continuă  a domeniului raional Tineret şi Sport.
Vă urăm un călduros „La mul
ți ani!”

 

Cu respect,                                           
Conducerea raionului şi colectivul Aparatul Preşedintelui.

Stimaţi lucrători şi veterani din domeniul medicinei şi farmaceuticii!

Cu prilejul sărbătorii profesionale “Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului” Vă adresez, în numele Consiliului Raional Hînceşti şi al meu personal, cele mai sincere felicitări şi urări de bine, bunăstare, pace şi linişte sufletească.

Merită admirație devotamentul și angajamentul Dvs profesional, modul  în care vă implicaţi în tratarea bolilor şi sacrificiul cotidian de care daţi dovadă. Vă transmit sincere mulţumiri pentru neobosita muncă  și profesionalismul în salvarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, pentru sîrguinţa şi căldura omenească ce o dăruiţi pacienţilor.

Vă doresc multă sănătate, prosperitate, optimism, succese în plan profesional și personal.

 

Cu deosebit respect,

Preşedintele raionului Hînceşti                                           Ghenadie BUZA

STIMATĂ

Dna  Elena MORARU TOMA, secretarul Consiliului Raional

Sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere! Fie ca această zi să Vă deschidă poarta unui viitor plin de succese, Dumnezeu să vă dea un curcubeu şi mult soare după fiece ploaie şi furtună, un zîmbet la fiecare lacrimă, bucurii după necazuri, clipe fericite după cele triste, zile albe după zile negre, fericire şi multă iubire. Succese în activitatea profesională şi în viaţa personală.

La Mulţi Ani!!!                                                

 

 

                                       Conducerea raionului şi  colectivul Aparatului Preşedintelui       

Stimaţi poliţişti de frontieră,

Cu ocazia Zilei profesionale în numele Consiliului Raional Hînceşti şi al meu personal, Vă adresez sincere felicitări şi mulţumiri  pentru munca perseverentă şi abnegaţia pe care o  desfăşuraţi în vederea asigurării unui climat de ordine. Poliţia de frontieră  este una din instituţiile fundamentale ale statului de drept,  Republica Moldova, fără de care societatea noastră nu ar fi una atît de sigură.

Îmi exprim gratitudinea pentru profesionalismul cu care Vă exercitaţi atribuţiile la supravegherea şi controlul frontierei de stat a Republicii Moldova.

Vă doresc  împliniri personale şi profesionale, bunăstare şi izbîndă în planurile schiţate şi noi realizări în activitatea cotidiană.

 

Cu respect,

Preşedintele raionului Hînceşti                                           Ghenadie   BUZA

Stimaţi locuitori  ai satelor Secăreni  şi Caracui!

Cu prilejul  Hramului localităţilor, sărbătorit la 04 iunie, sărbătoarea Sfintei Treimi ,  Vă adresez  cele  mai  calde felicitări şi urări de bine. 

Urez tuturor locuitorilor acestor unităţi administrativ-teritoriale multă sănătate, prosperare şi realizări frumoase, iar această sărbătoare să Vă aducă lumină, căldură, belşug şi să Vă îndrumeze doar la fapte bune întru prosperarea comunităţilor Dvs.

 

Cu   respect,

Preşedintele raionului Hînceşti                                                Ghenadie BUZA

Astăzi e ziua de 31 Mai, sfîrşitul anului de învăţămînt 2016-2017.

Nostalgice sunt clipele pe care le trăim cu toţii, dar mai ales dragii noştri absolvenţi. Această primăvară  va rămîne în amintirile Dvs pentru totdeauna. Instituţia de învăţămînt pe care o absolviţi astăzi  va rămîne lăcaşul sfînt al amintirilor, al cunoştinţelor temeinice şi al chipurilor profesorilor dragi.

Stimaţi   locuitori   ai   satelor Cărpineni, Căţăleni şi Bălceana,

Vă  adresez, cu prilejul  Hramului ”Înălţarea Domnului”, sărbătorit la 25 mai,  sincere  felicitări  şi  alese urări  de  bine, dorindu-Vă să  aveți  parte  de  sănătate,  pace şi belşug în familii, bunăstare în societate  şi localitatea Dvs.

Sunt ferm convins că   unităţile administrativ-teritoriale de nivelul I în care locuiţi vor cunoaşte o dezvoltare dinamică, îndreptată spre atingerea unui nivel de viaţă mai bun, care să corespundă standardelor europene: localităţi mai frumoase, mai moderne şi mai aproape de valorile spre care tindem.

 

Cu   respect,

 

Preşedintele  raionului  Hîncești                                        Ghenadie  BUZA

STIMAŢI COLEGI

Dna  Dubceac Zinaida, şef Serviciu raional Arhivă

Dnul   Vatamanu Adrian, şef SAPSP

Dnul   Pascal Sergiu, specialist principal (jurist), Aparatul Preşedintelui

Sincere felicitări cu ocazia zilei de naştere! Fie ca în această zi în sufletul  Dumneavoastră să se trezească o dorinţă arzătoare de a trăi frumos, de a crea lucruri deosebite şi de a realiza cele mai tainuite visuri. Fie ca soarele să vă ofere căldura şi lumina, ploaia curată – linişte sufletească, zîmbetul oamenilor – încredere în sine, zilele anului – prieteni, visele de azi să devină realitate, speranţele de mîine – împliniri, orice cădere – un pas înainte, iar fericirea să vă însoţească mereu. Succese în activitatea profesională şi în viaţa personală.

La Mulţi Ani!!!                                                

 

                                                   Conducerea raionului şi  colectivul Aparatului Preşedintelui         

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com