Stimați lucrători din domeniul financiar,

Vă adresez cele mai sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua financiarului.  Menţionez  eforturile considerabile depuse de Dvs la formarea şi executarea bugetului, manifestarea spiritului de iniţiativă în promovarea reformelor, în special în domeniul bugetar-fiscal, la implementarea noilor metode de planificare bugetară şi la crearea unui sistem bugetar durabil raional.Să aveți parte de succese, prosperare și realizări importante pe plan profesional, optimism, sănătate și bucurii !

  Cu respect,

 Preşedintele raionului Hînceşti                  Ghenadie BUZA

 

Stimaţi lucrători din domeniul construcţiilor,

Tradiţional, în a doua duminică a lunii august, lucrătorii din domeniul construcţiilor îşi sărbătoresc Ziua profesională. Din numele Consiliului Raional Hînceşti, Vă exprim gratitudinea pentru munca ce o depuneţi, pentru devotamentul şi abnegaţia cu care munciţi în această importantă ramură a economiei.
Pe această cale, Vă aduc cele mai sincere felicitări şi frumoase urări de bine, bunăstare, pace şi linişte în familiile Dvs. Fie ca activitatea pe care o desfăşuraţi să vă aducă numai satisfacţie şi realizări pe măsura aşteptărilor.

Cu respect,
Preşedintele raionului Hînceşti                  Ghenadie BUZA

Stimată Dna Nina COTOVANU, director Centrul de zi
Pasărea Albstră ”

 În această zi specială ținem să Vă aducem în  dar cele mai calde urări de bine. Un zîmbet are puterea de a îndrepta totul și de a umple totul de lumina. Sperăm să aveți parte de cît mai multe zîmbete în viață.

Apreciem foarte mult dedicația, contribuția și aportul Dumneavoastră în educația copiilor cu necesități speciale.

La mulți ani!

 

 Cu   respect,

 Preşedintele raionului Hînceşti                        Ghenadie BUZA

Stimaţi locuitori ai satelor Cioara şi Paşcani!

Cu prilejul Hramului localităţilor, sărbătorit la 02 august, sărbătoarea Sfântului Ilie, Vă adresez cele mai calde felicitări şi urări de bine.
Vă doresc multă sănătate şi realizări frumoase, iar această sărbătoare să Vă aducă lumină, căldură, belşug şi să Vă îndrumeze doar la fapte bune întru prosperarea comunităţilor Dvs.

Cu respect,

Preşedintele raionului Hînceşti                       Ghenadie BUZA

Vă  adresez, cu prilejul  Hramului ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, sărbătorit la 12 iulie,  sincere  felicitări  şi  alese urări  de  bine, dorindu-Vă să  aveți  parte  de  sănătate,  pace şi belşug în familii, bunăstare în societate  şi localitatea Dumneavoastră. Sunt ferm convins că  satele    în care locuiţi vor cunoaşte o dezvoltare dinamică, îndreptată spre atingerea unui nivel de viaţă mai bun, care să corespundă standardelor europene: localităţi mai frumoase, mai moderne şi mai aproape de valorile spre care tindem.

 

Cu   respect,

Preşedintele raionului Hîncești                                        Ghenadie  BUZA

 

 

 

 

Stimaţi angajaţi ai Serviciului Fiscal,

Cu ocazia aniversării a XXVII-a de la crearea Serviciului Fiscal al Republicii Moldova, în numele Consiliului Raional Hînceşti şi al meu personal Vă exprim întreaga noastră recunoştinţă pentru contribuţia pe care o aduceţi la formarea Bugetului Public Naţional şi  la consolidarea culturii şi disciplinei fiscale a contribuabililor.

Pe această cale, Vă aduc cele mai sincere felicitări şi frumoase urări de bine, bunăstare, pace şi linişte în familiile Dvs. Fie ca activitatea pe care o desfăşuraţi să vă aducă numai satisfacţie şi realizări pe măsura aşteptărilor.

Cu respect,

 

Preşedintele raionului Hînceşti                       Ghenadie BUZA

Stimaţi concetăţeni,

Cu prilejul marcării a 27-a de la declararea Suveranităţii Republicii Moldova, din numele Consiliului raional Hînceşti şi al meu personal Vă adresez tot respectul şi înaltele noastre consideraţiuni. Vă urăm de bine şi vă dorim multă sănătate şi prosperitate, curaj şi încredere în ziua de mîine, pace şi cer senin.

Este notoriu  faptul că Suveranitatea reprezintă una din valorile de bază a oricărei naţiuni, ea este o condiţie primordială pentru existenţa acesteia. O democraţie veritabilă nu poate fi realizată altfel decît de un popor suveran. Poporul suveran este în primul rând un popor liber, un popor care are aptitudinea  independent de voinţa străină să-şi creieze destinul, este acel popor care participă activ în viaţa publică şi contribuie la luarea deciziilor importante pentru el.  Doar realizând în plină măsură aceste deziderate orice naţiune va avea izbândă şi îşi va putea asigura un viitor prosper.

În acest context, îmi exprim speranţa că, prin înţelegerea esenţei suveranităţii vom reuşi să consolidăm un stat bazat pe valori democratice, echitate socială, asigurîndu-ne o viaţă decentă. Să ne bucurăm și să muncim, împreună,  pentru un viitor liber și demn pentru fiecare dintre noi.

 

Cu respect,

 

 

Preşedintele raionului Hînceşti                                               Ghenadie BUZA

Stimaţi funcţionari publici!

Cu ocazia Zilei profesionale îmi exprim gîndul şi convingerea că funcţia publică are o importanţă  deosebită în fortificarea statului, căci puterea statului este în funcţionarii săi, în capacitatea şi aspiraţia Dvs de a realiza progrese şi reforme, în aptitudinea de luare a deciziilor şi responsabilitate civică.

Cu certitudine, de profesionalismul, experienţa, aspiraţia şi efortul Dvs. depinde dezvoltarea şi bunăstarea statului nostru. Din acest motiv, sunt convins că funcţionarii publici îşi vor depune în continuare efortul întru realizarea celui mai important obiectiv – forificarea statului Republica Moldova şi activitatea competentă în interesul cetăţenilor.

Vă doresc ca această sărbătoare să furnizeze în permanenţă o energie inepuizabilă şi idei inovatoare pe care să le valorificaţi cu succes în activităţile cotidiene, să rămîneţi a fi deosebit de importanţi pentru societate şi împliniţi ca funcţionari publici.

Cu aceste gînduri, transmit tuturor funcţionarilor publici ai raionului Hînceşti cuvinte de mulţumire şi profundă recunoştinţă pentru activitatea nobilă ce o realizaţi zi de zi. Vă doresc sănătate, fericire, să aveţi parte numai de realizări frumoase şi recunoştinţa cetăţenilor.

Cu  respect,

Preşedintele raionului Hînceşti                                                  Ghenadie BUZA

Stimată dna Ludmila COZMA,

Specialist principal în probleme de Tineret şi Sport

Cu prilejul aniversării zilei de naştere, Vă adresăm cu o deosebită plăcere sincere felicitări înso
ţite de urări de bine, expresii de profundă mulțumire și recunoștință pentru activitatea consecventă, profesionistă, prin care zi de zi contribuiți cu siguranță la perfecționarea continuă  a domeniului raional Tineret şi Sport.
Vă urăm un călduros „La mul
ți ani!”

 

Cu respect,                                           
Conducerea raionului şi colectivul Aparatul Preşedintelui.

Stimaţi lucrători şi veterani din domeniul medicinei şi farmaceuticii!

Cu prilejul sărbătorii profesionale “Ziua lucrătorului medical şi a farmacistului” Vă adresez, în numele Consiliului Raional Hînceşti şi al meu personal, cele mai sincere felicitări şi urări de bine, bunăstare, pace şi linişte sufletească.

Merită admirație devotamentul și angajamentul Dvs profesional, modul  în care vă implicaţi în tratarea bolilor şi sacrificiul cotidian de care daţi dovadă. Vă transmit sincere mulţumiri pentru neobosita muncă  și profesionalismul în salvarea vieţii şi sănătăţii populaţiei, pentru sîrguinţa şi căldura omenească ce o dăruiţi pacienţilor.

Vă doresc multă sănătate, prosperitate, optimism, succese în plan profesional și personal.

 

Cu deosebit respect,

Preşedintele raionului Hînceşti                                           Ghenadie BUZA

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com