Fie ca Lumina sfîntă și tainică a  Învierii Domnului să vă aduca multă  sănătate, prosperare, liniște și pace în inimi. Să ne  facă  mai   buni, sa ne deschidă sufletul spre credinţă, armonie,  toleranță .

Sărbătorile  de  Paști  să  vă  ocrotească  familiile  de  rele,  să  vă  îndemne  la  fapte  frumoase,  iar  în  inimi  să  vă  aducă  speranţa  într-un  viitor  prosper.

Paște  fericit!

Hristos a Înviat!!!

 

Preşedintele  Raionului  Hînceşti                Ghenadie  BUZA

 

 

 Cu ocazia Zilei Poliției  Naţionale a Republicii Moldova, Vă adresez în numele Consiliului Raional Hîncești şi  al meu personal  cele mai sincere  felicitări. Poliția  este una din instituțiile fundamentale ale statului de drept, inerentă societăţii contemporane. Această zi este un bun prilej de a ne reafirma respectul pentru profesia de poliţist, conştienţi de faptul că misiunea acestuia implică riscuri majore, poliţistul punându-şi adesea viaţa în pericol pentru a apăra drepturile,  libertăţile cetăţeneşti şi  ordinea publică.

 Mulţumesc tuturor poliţiştilor hînceșteni pentru profesionalismul, onoarea şi dăruirea de care dau dovadă în îndeplinirea funcţiei. Vă doresc  împliniri personale şi profesionale, bunăstare şi  realizări în activitatea cotidian.

   Cu respect,

Președintele raionului Hîncești                                           Ghenadie   BUZA

 

Stimaţi  silvicultori,

Cu  prilejul  frumoasei sărbători  profesionale, marcate  tradiţional  în a treia  sîmbătă  a  lunii  septembrie,  adresez  cele  mai sincere şi cordiale felicitări  cu  urări  de  bine  şi  prosperitate.

În numele  Consiliului  raional  Hîncești, dar şi al meu personal, îmi exprim  recunoștința profundă pentru contribuţia pe care o aduceţi în administrarea  și gospodărirea  durabilă  a  pădurilor  moldave.  

Aportul  şi  contribuţia  pe  care  o  exercitați  zi  de  zi  pentru conservarea  şi  dezvoltarea  pădurilor  noastre  este  considerabilă.

Vă  doresc  mult  curaj  și  inspirație  în  realizarea  obiectivelor  trasate  a lucrurilor  bune  și  frumoase,  înțelepciune  și  gînduri  pozitive,  siguranță  în ziua  de  mîine,  bunăstare  și  multă  sănătate   familiilor   Dumneavoastră.

 

Cu respect,

Președintele  raionului  Hîncești                                       Ghenadie  BUZA

Stimați lucrători din sfera protecției sociale a populației

       Anual, în a treia dumincă a lunii septembrie, este consemnată sărbătoarea Dumneavoastră profesională. Cu prilejul Zilei lucrătorului din sfera protecției sociale a populației aduc sincere felicitări și urări de bine tuturor angajaților din domeniu.

       Cu siguranță protecția socială este una dintre cele mai nobile meserii, asistentul social intervenind atunci cînd apar schimbări economice și sociale, care afectează în mod disproporționat persoanele vulnerabile și comunitățile cu resurse financiare limitate.

       În pofida tuturor greutăților cu care vă confruntați, sunteți gata să oferiți zilnic sprijin și consiliere, consultanță sau intervenție urgentă celor care necesită susținere. Dvs sunteți cei care trăiți în fiecare zi cu gîndul la nevoile celor din jur. Aceste calități cer permanentă străduința,  abnegația și perseverența  cu care vă dedicați muncii întru sporirea calității vieții persoanelor defavorizate, pentru reabilitarea și integrarea celor aflați în dificultate.

     Vă exprimăm întreaga recunoştinţă pentru aportul adus la dezvoltarea serviciilor de asistenţă şi protecţie socială,  precum şi pentru munca  cu dăruire de sine, receptivitatea manifestată zi de zi faţă de persoanele care au nevoie de grijă şi atenţie deosebită

      Fie ca eforturile depuse de Dumneavoastră să fie încununate cu mult succes spre binele oamenilor şi al ţării, promovarea voluntariatului, activităților de caritate și toleranță.

      Vă  doresc  sănătate, pace, prosperitate și realizări frumoase, soare în suflet și în casă, iar indicile recunoștinței pentru munca Dvs  să se reflecte în bunăstarea și bucuria propriilor familii.

Cu  profund  respect

 Ghenadie  BUZA,   președintele raionului Hîncești

     Stimaţi colaboratori ai Serviciului Vamal al Republicii Moldova

  Cu ocazia Zilei lucrătorului vamal, consemnată tradițional la 4 septembrie, Vă adresez sincere felicitări şi îmi exprim înalta gratitudine pentru devotamentul profesional, atitudinea constructivă pe care o manifestaţi în activitatea cotidiană şi rezultatele obţinute.

  Vă doresc să purtaţi cu demnitate numele profesiei căreia Vă dedicaţi, Vă urez multă sănătate, bunăstare, pace şi linişte în familiile Dvs, să Vă bucuraţi în continuare de realizări frumoase, perseverenţă şi abilitate spre a îndeplini cu succes atribuţiile de serviciu.

 

    Cu respect,

    Preşedintele raionului Hînceşti                                         Ghenadie BUZA

 

 

       Stimaţi ofiţeri, subofiţeri, soldaţi şi angajaţi civili, militari în rezervă ai

                    Armatei Naţionale a Republicii Moldova

Tradiţional, la  03 septembrie, sărbătorim Ziua Armatei Naţionale a Republicii Moldova, înfiinţată prin decretul primului Preşedinte al  Republicii Moldova, dl Mircea Snegur.

Cu certitudine, afirm  faptul că Armata Naţională este o şcoală a patriotismului, a dragostei şi respectului cetăţeanului pentru neamul şi ţara sa. Serviciul  militar mai este şi un bun prilej pentru dezvoltarea culturii fizice, etice şi morale a tinerei noastre generaţii, fiind un examen de maturitate pentru cetăţenii ţării.

Ziua Armatei Naţionale îmi oferă deosebitul prilej de a Vă transmite sincere felicitări, cu urări de sănătate, fericire, noi realizări şi succese în nobila misiune de apărare a Patriei.

       

      Cu respect,

      Preşedintele raionului Hînceşti                                         Ghenadie BUZA

Stimaţi concetăţeni,

Sentimentele pe care le trăim în aceste zile sunt dintre cele mai luminoase, ele fiind generate de Ziua Independenţei Republicii Moldova și  Sărbătoarea ”Limba Noastră”. Pentru statul nostru, obţinerea acestor deziderate, în condiţiile realităţilor politice de acum trei decenii, a fost o victorie a naţiunii ce a luptat pentru idealurile şi valorile democratice. Cetăţenii ţării şi-au exprimat voinţa pentru libertăţile cetăţeneşti, limba de stat, istoria, tradiţii şi edificarea statului independent - Republica Moldova.

Cu ocazia sărbătorilor naţionale marcate tradiţional la sfârşit de august,  Vă adresez cele mai sincere şi cordiale felicitări, Vă doresc sănătate şi prosperitate, pace, bucurii, fericire, succese în activitatea zilnică, iar patriotismul şi dragostea faţă de pământul şi graiul nostru să Vă însoţească pretutindeni.

La mulţi ani, Republica Moldova!

Cu respect,

Preşedintele raionului Hînceşti                            Ghenadie BUZA

 Stimaţi locuitori ai comunei Bobeica!

Cu ocazia sărbătorii Zilei comunei, din numele Consiliului raional Hîncești, Vă adresez cele mai sincere felicitări de multă sănătate, fericire și împlinire a tuturor dorinţelor. Să fiţi înobilaţi cu puterea de a trece peste obstacolele ce apar în calea vieţii fără a renunţa la speranţa şi credinţa ce le purtaţi în suflete.  Familiile să vă fie unite, copiii sănătoşi, respectul şi înţelegerea să vă aparţină, voie bună, optimism şi împliniri.

 Cu   respect,

 Preşedintele raionului Hînceşti                                Ghenadie BUZA

Stimați lucrători din domeniul financiar,

Vă adresez cele mai sincere felicitări cu ocazia sărbătorii profesionale – Ziua financiarului.  Menţionez  eforturile considerabile depuse de Dvs la formarea şi executarea bugetului, manifestarea spiritului de iniţiativă în promovarea reformelor, în special în domeniul bugetar-fiscal, la implementarea noilor metode de planificare bugetară şi la crearea unui sistem bugetar durabil raional.Să aveți parte de succese, prosperare și realizări importante pe plan profesional, optimism, sănătate și bucurii !

  Cu respect,

 Preşedintele raionului Hînceşti                  Ghenadie BUZA

 

Stimaţi lucrători din domeniul construcţiilor,

Tradiţional, în a doua duminică a lunii august, lucrătorii din domeniul construcţiilor îşi sărbătoresc Ziua profesională. Din numele Consiliului Raional Hînceşti, Vă exprim gratitudinea pentru munca ce o depuneţi, pentru devotamentul şi abnegaţia cu care munciţi în această importantă ramură a economiei.
Pe această cale, Vă aduc cele mai sincere felicitări şi frumoase urări de bine, bunăstare, pace şi linişte în familiile Dvs. Fie ca activitatea pe care o desfăşuraţi să vă aducă numai satisfacţie şi realizări pe măsura aşteptărilor.

Cu respect,
Preşedintele raionului Hînceşti                  Ghenadie BUZA

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com