Direcţia Agricultură şi Alimentaţie a Consiliului raional Hînceşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante:

Specialist pe problemele prognozării şi planificării producţiei agricole, planificării şi evidenţei contabile – 1 funcţie temporar vacantă.

Condiţiile de participare la concurs:

- deţine cetățenia Republicii Moldova;

- studii superioare pentru funcția publică vacantă;

- posedă limba moldovenească și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

- cunoaşterea calculatorului;

- are capacitate deplină de exercițiu;

- apt din punct de vedere al stării sănătății, pentru executarea funcției publice, conform certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată;

Documentele ce urmează a fi prezentate:

- copia buletinului de identitate;

- copiile actelor de studii (universitare, postuniversitare, formare profesională continuă);

- certificat medical, după caz;

- copia carnetului (carnetelor) de muncă;

- declaraţia pe propria răspundere ori după caz cazierul judiciar.

Data limită pentru prezentarea documentelor – 26 iunie 2017.

Actele pot fi prezentate la adresa: Direcţia Agricultură şi Alimentaţie, or.Hînceşti. str.M.Hîncu nr.123, et.4 . Tel.(269)2-31-41, 2-20-56.

Informaţii suplimentare la tel: 0269/2-31-41, 2-20-56.

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com