Consiliul Raional Hânceşti, Aparatul Preşedintelui anunţă concurs pentru ocuparea

 funcţiei publice vacante: specialist principal în problemele de tineret şi sport

 

Scopul general al funcţiei: Implementarea politicii statului în domeniul tineretului şi sportului, dezvoltării sportului în masă, de performanţă.

 

Sarcinile de bază:

1.Elaborarea şi implementarea planurilor de perspectivă în domeniul sportului în raion

2.Implementarea planului de acţiuni al Strategiei de lucru cu tineretul.

3.Coordonarea activităţii APL , instituţiilor sportive în organizarea manifestărilor sportive şi cu tineretul

 

Condiţiile de participare la concurs:

Condiţii de bază 

       deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;

       posedarea limbii de stat şi limbilor oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriu;

       neatingerea vârstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;

       lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

       neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice

 

Cerinţe specifice

Studii: superioare în  pedagogie; în domeniul sportului.

 

Cunoştinţe:

-        Cunoaşterea legislaţiei în domeniu;

-        Cunoaşterea managementului de organizare şi funcţionare a asociaţiilor de tineret şi a grupurilor sportive;

-        Cunoaşterea politicilor de tineret, precum şi a practicilor pozitive în domeniu;

-        Cunoştinţe de operare la calculator;

 

Abilităţi: de lucru cu informaţia, organizare,  analiză şi sinteză, elaborare de documente, consultare, instruire, prezentare, comunicare eficientă, soluţionare  de  probleme, lucru în echipă,   

 

Atitudini/Comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă

 

Alte cerinţe specifice: 1 an de experiență profesională în domeniu.

 

Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail Dosarul de concurs:

a)      formularul de participare ;

b)      copia buletinului de identitate;

c)       copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d)      copia carnetului de muncă;

e)       certificatul medical, după caz;

f)       cazierul judiciar 

 

Data limită pînă la care poate fi depus Dosarul de concurs - 25.01. 2017                                                        

e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

adresa poştală –or. Hânceşti, str.M.Hâncu 126

persoana de contact – D.Ursu, 269-2-25-82

pagina web:www.hincesti.md

 

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public
 • Legea nr. 158 –XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul    funcţionarului public
 • Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
 • Legea nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese
 • Legea nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi a proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere
 • Legea nr.90-XVI din 25 aprilie 2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Legea nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional
 • Legea nr. 190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare
 • Strategia tineretului
 • Legea nr.330 din 25.03.1999 cu privire la cultura fizică şi sport.

 

 

 

 

 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com