Ministerul Tineretului şi Sportului a lansat joi, 6 aprilie curent, în cadrul unei conferinţe de presă, Programul de Dezvoltare a Centrelor de Tineret pentru anii 2017 – 2022, care are drept scop consolidarea capacităţilor instituţionale în vederea dezvoltării şi extinderii teritoriale a serviciilor de tineret, astfel încât să fie sporit numărul de tineri beneficiari şi atinse următoarele obiective ale Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret 2020:

         sporirea nivelului de activism civic al tinerilor, inclusiv în rândul tinerilor cu oportunități reduse;

         consolidarea consiliilor locale ale tinerilor;

         diversificarea metodelor de acces la informație al tinerilor;

         dezvoltarea serviciilor outreach;

         intensificarea măsurilor de promovare a modului de viață sănătos în rândul tinerilor;

         extinderea serviciilor de educaţie nonformală.

Programul de dezvoltare a centrelor de tineret pentru anii 2017-2022 urmează a fi implementat în unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova în care autoritățile publice locale de nivelul doi sunt interesate și își asumă angajamentul de a dezvolta şi a extinde acoperirea teritorială a serviciilor pentru tineri.

În cadrul conferinţei au participat Ministrul Tineretului şi Sportului, Victor Zubcu, Viceministrul Tineretului și Sportului, Pavel Ianeț și Constantin Țurcanu, Şef-adjunct, Direcţia Tineret din cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului.

La eveniment Ministrul, Victor Zubcu a prezentat o sinteză de informare a aspectelor ce ţin de implementarea proiectului, precum şi alte detalii.

”Acest Program se încadrează în filosofia noii Legi cu privire la tineret, reiese din Strategia de Dezvoltare a Sectorului de Tineret, care se referă nemijlocit la Prioritatea II - Servicii pentru tineret și  este un Program al cărui cost integral este de 5 milioane de lei. Centrele de Tineret reprezintă o rețea de instrumente importante în mediul tinerilor, iar la moment avem în jur de 25 de Centre de tineret, dintre care fondate de Consiliile raionale doar 8. Noi ne propunem ca în acest program să avem 56 de beneficiari, vorbim despre toate centrele raionale și municipii, precum și în premieră menționăm aici și de centrele rurale.  Acest Program va fi unul anual, ne dorim ca acest efort pe care îl face Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Tineretului și Sportului, în suportul Administrației Publice Locale să consolideze agendele noastre, în măsura în care intervenția în raport cu tinerii să fie mult mai eficientă, iar tinerii să simtă suportul care vine din partea noastră.”, a menționat Ministrul Victor Zubcu.

Prezentul Program, este destinat centrelor de tineret, instituții publice constituite de autoritățile publice locale de nivelul I și II, inclusiv de instituții necomerciale private, asociații obștești și fundații, care, în cooperare cu autoritățile publice locale de nivelul II, vor presta servicii de tineret la nivel raional/municipal ori la nivelul grupurilor de comunități.

Componentele Programului sunt orientate pe 3 domenii prioritare:

Componenta I: dezvoltarea profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret.

Componenta a II-a: suport pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale a centrelor de tineret.

Componenta a III-a: suport pentru dezvoltarea Programului raional/municipal de granturi pentru finanțarea prin concurs a inițiativelor/proiectelor de tineret ale organizațiilor de tineret și grupurilor de inițiativă ale tinerilor.

 

CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI

 

activitatea

perioada

1)  Lansarea programului și încheierea acordurilor de colaborare cu autoritățile publice locale de nivelul II interesate pentru implementarea acestuia.

începînd cu 06 aprilie 2017

2) Instruirea managerilor privind organizarea și managementul Centrului de Tineret

trimestrial începînd cu luna iunie 2017

3) Instruirea specialiștilor de tineret privind acordarea serviciilor de tineret, susținerea inițiativelor și proiectelor grupurilor de inițiativă și organizațiilor de tineret de la nivel local

trimestrial începînd cu luna iunie 2017

4)   Echiparea centrelor

începînd cu luna mai 2017

5)  Acordarea suportului financiar pentru dezvoltarea Program raional/municipal de granturi pentru tineri

începînd cu luna ianuarie a fiecărui an (2017-2022)

 

Specialist principal,

(în probleme de tineret şi sport)                             Ludmila COZMA

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com