privind întrunirea extraordinară a Preşedintelui raionului Hînceşti

cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I

La 27.06.2017 , în sala de şedinţe”Constantin Stere”, s-a convocat întrunirea extraordinară a conducerii executive a raionului Hîncesti cu primarii localităţilor din raion. La şedinţă, au fost prezenţi şefii serviciilor descentralizate ale Consiliului Raional Hînceşti şi reprezentanţi ai serviciilor desconcentrate din raionul Hînceşti.

Prima întrebare din agendă a vizat exploatarea retelelor electrice din raionul Hînceşti în caz de situaţii excepţionale. În acest context, dl Mihail GÎDEI, manager sector Anenii-Noi, ÎCS Red Union Fenosa S.A., a prezentat informaţia despre intervenţiile echipelor speciale de electricieni în lichidarea consecinţelor vântului şi ploilor abundente din 23.06.2017, în raion fiind înregistrate peste 30 rupturi de conductoare electrice.

Ulterior, dl Mihail LOZOVOI, primarul com.Sărata-Galbenă, a relatat audienţei cazul referitor la electrocutarea a 2 copii din această localitate, enunţând şi faptul imposibilităţii de contactare a serviciului de 24 ore al ÎCS Red Union Fenosa S.A.. Practic, toţi edilii prezenţi în sală au invocat starea precară a reţelelor electrice din localităţile raionului şi nerezolvarea problemelor stringente la acest capitol, care durează ani de zile. Primarii unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul I au propus furnizorului de energie electrică înfiinţarea unor echipe zonale, care să controleze echipamentele din teritoriu şi să întreprindă măsurile de rigoare în vederea neadmiterii cazurilor de electrocutare a populaţiei.

În aceeşi ordine de idei, reprezentantul Guvernului RM în teritoriu, dl Ion MEREUŢĂ, a enunţat colaborarea defectuoasă a reprezentantului ÎCS Red Union Fenosa S.A. cu serviciile protecţiei civile din raionul Hînceşti, informaţia referitor la deconectări şi avarii fiind recepţionată doar de la filiala SA Moldtelecom. Domnia sa a dispus prezentarea actelor normative în vederea clarificării competenţelor şi îmbunătăţirii colaborării furnizorului cu Direcţia Situaţii Excepţionale Hînceşti.

Preşedintele raionului Hînceşti le-a recomandat edililor să prezinte în termen de o săptămână o informaţie detailată referitor numărul pilonilor şi a reţelelor electrice în stare precară în vederea totalizării acesteia şi întocmirii unui plan cu prioritizări pentru lucrările de reparaţii în comun cu ÎCS Red Union Fenosa S.A.

La cea de-a treia chestiune din ordinea de zi, şeful Direcţiei Situaţii Excepţionale, dl Corneliu EŞANU, a comunicat lista documentelor necesare pentru ambele niveluri ale autorităţilor administraţiei publice locale în vederea solicitării mijloacelor financiare din fondul de intervenţie al Guvernului.

În finalul şedinţei, dna Valentina TONU, şef Direcţia Învăţămînt, a prezentat informaţia despre activitatea taberelor de odihnă, rugând edilii să întreprindă măsurile necesare în ceea ce priveşte grija pentru copii în sezonul estival.

 

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com