Vizita Viceministrului culturii la Hînceşti

Astăzi, 16 mai 2017,  în sala de şedinţe ”Constantin Stere” a Consiliului Raional Hînceşti a avut loc întâlnirea Viceministrului culturii, dl Igor ŞAROV cu conducerea executivă a raionului Hînceşti, şefii serviciilor descentralizate ale Consiliului Raional Hînceşti şi lucrătorii din domeniul culturii .

La începutul întrunirii, dl Viceministru a informat audienţa despre propunerile Ministerului Culturii înaintate în Parlamentul Republicii Moldova referitor la modificarea legislaţiei în vigoare din domeniul culturii. În acest context, a menţionat faptul că proiectul de lege referitor la biblioteci a fost votat deja în prima lectură în legislativ, iar proiectul Legii cu privire la muzee a fost avizat pozitiv în 3 comisii legislative, exprimându-şi speranţa că ambele proiecte vor fi adoptate în sesiunea de primăvară a organului reprezentativ suprem.

Dl Igor ŞAROV a specificat şi paşii întreprinşi de către Ministerului Culturii în vederea majorării salariilor lucrătorilor din domeniul culturii, care de asemenea este o prioritate a autorităţii administraţiei publice centrale. Regulamentul care prevede procedura de modificare/completare a grilei de salarizare pentru lucrătorii din domeniul culturii este transmis spre expertiză şi avizare Ministerului Finanţelor.

La rândul său Preşedintele raionului Hînceşti, dl Ghenadie BUZA, l-a informat pe dl Viceministru despre realizările din ultimul an în domeniul culturii şi turismului din raionul Hînceşti, şi a exprimat interesul autorităţii executive a  raionului Hînceşti ca locaţiile cu profil turistic să fie incluse în traseele turistice regionale şi naţionale, astfel conturându-se  o şansă importantă pentru diversificarea economiei locale.

La capitolul de întrebări, dl Ion TULBU a expus faptul că regulamentele de activitate a caselor de cultură din teritoriu şi instituţiilor de învăţământ artistic sunt depăşite deja şi conţin anumite lacune, opinând că este necesar elaborarea şi adoptarea unor regulamente noi. La această temă, dl Igor ŞAROV a informat interlocutorii despre faptul că Ministerul Culturii a iniţiat deja procedura în cauză, proiectele noi urmând a fi transmise în Parlament pentru aprobare în toamna anului curent.

După finisarea acestei întruniri, dl Viceministru însoţit de conducerea executivă a raionului a vizitat Complexul Manuc-Bey din mun.Hînceşti şi Biblioteca Publică Raională ”Antonie Plămădeală”. Oaspetele a rămas impresionat de mobilierul de epocă, sălile şi saloanele Palatului, precum şi de sediul şi colecţia bibliotecii, exprimând disponibilitatea de a organiza o activitate ştiinţifică la Palatul Princiar în scopul creşterii interesului publicului larg faţă de acest monument de arhitectură de importanţă naţională.

 

Secţia Administraţie Publică, Probleme de Secretariat şi Protocol

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com