Program de lucru:

Luni -Vineri - 800 - 1700

Zile de audiență: Marți-Vineri 8:00 -17:00

Dubceac Zinaida -  şef Serviciu, tel 026923547

Structura Secţiei:
Grebincea Olimpiada, specialist superior, tel 026923174

Serviciul Raional de Arhivă deține 244 fonduri cu un volum de 41259 dosare pentru anii 1945-2004. Spațiul depozitului se extinde în trei încăperi pe o suprafaţă de 124,4 m2 și o lungime a stelajelor constituind 494 m.l., care-s amplasate în demisolul Blocului administrativ nr.2 al Consiliului Raional.
Statele de personal ale Serviciului Raional de Arhivă alcătuiesc 2 unități : seful serviciului -1, arhivist - coordonator - 1.

Atribuții principale: Activează în conformitate cu prevederile Legii Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, nr.880-XII, din 22.01.1992; Organizează și asigură condiții de păstrare a documentelor respectînd întocmai Instrucțiunea cu privire la condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie ale Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, din 02.10.2002);
Organizează efectuarea ordonării și preluării dosarelor instituțiilor – surse de completare a Fondului Arhivistic;
Monitorizează realizările deciziilor Consiliului Raional (nr. nr.07/02 din 08.10. 2008, 02/07 din 22.04.2010) cu privire la starea arhivelor departamentale ale instituțiilor - surse de completare a Fondului Arhivistic în scopul reamplasării arhivelor departamentale în încăperi adecvate și organizarea efectuării inventarierii dosarelor existente, precum și prezentarea informației la ședința Consiliului Raional;
Perfecționează baza tehnico-materială și informațională a Serviciului în conformitate cu cerințele stabilite.
Serviciul Raional de Arhivă deține documentele:

Organelor locale de nivelul I și II ale administrației publice;
Organelor de justiție;
Organelor financiare și fiscale;
Instituțiilor de cultură, învățămînt, organelor de presă;
Instituțiilor de ocrotire a sănătății,sportive, de asistență socială și protecție a familiei;
Actele despre confiscarea averii persoanelor supuse represiunilor staliniste pentru anii 1944-1949; 1
Documentele privind obiectele privatizate la licitațiile tradiționale, privatizarea spațiului locativ, gospodăriilor agricole;
De asemenea, colecții de documente privind personalul scriptic al instituțiilor, organizațiilor, întreprinderilor lichidate.

Specificări esențiale:
Colectează documente și publucații referitoare la prezentul și trecutul localitatății Hîncești;
Întocmește scrisori informative către datele jubiliare ale localităților.

Prestări-servicii de către Serviciul Raional de Arhivă:
Permite accesul la consultarea documentelor în original;
Eliberează certificate de arhivă cu caracter social-juridic;
Organizează excursii, expoziții de documente, selectează la solicitare documente pe diferite teme.

Date de contact:

str. Mihalcea Hîncu,123,
tel.(0269) 2-35-47, 2-31-74
e-mail:Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

În atenția Autorităților publice locale de nivelul I

Potrivit prevederilor Regulamentului Fondului Arhivistic de Stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 352 din 27.05.1992, a Istrucțiunii “Cu privire la condițiile tehnice de păstrare a documentelor pe suport de hîrtie” aprobată în anul 2002, în scopul evidenței, păstrării, asigurării integrității documentelor în arhivele departamentale ale instituțiilor - surse de completare a Fondului Arhivistic, Vă recomandăm următoarele măsuri prioritare:

  1. Asigurarea utilizării, conform destinației, a depozitului de arhivă, a condițiilor tehnice de păstrate a documentelor, fiind garantate integritatea, evidența strictă a documentelor păstrate în arhiva departamentală.
  2. Desemnarea prin dispoziție a persoanei responsabile de arhiva departamentală și de eliberarea certificatelor cu caracter social-juridic.
  3. Intensificarea controlului asupra procesului de transmitere - primire a dosarelor păstrate în instituție în cazurile eliberării persoanei responsabile de arhiva departamentală și de eliberarea certificatelor.
  4. Aprobarea Nomenclatorului concret al dosarelor instituției în luna ianuarie pentru anul curent, asigurîndu-se ordonarea documentelor cu termen permanent și lung de păstrare, precum și transmiterea dosarelor pentru păstrarea de stat în termenele stabilite, conform anexei.

Notă: Serviciul Raional Arhivă va acorda asistență metodologică privind evidența, păstrarea dosarelor în arhivele departamentale, realizarea certificatelor, ordonarea documentelor, întocmirea Nomenclatoarelor dosarelor.

Președinte                                           Grigore COBZAC

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com