Fenomenul prognozat: ninsori puternice.

Intervalul de acțiune: 23.03.2018, ora 1400-2200.

Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, la 23 martie pe arii extinse va ninge, în jumătatea de sud a țării se prevăd ninsori puternice (cantitatea de precipitații va constitui 7-15 l/ m2 în 12 ore). Temperatura medie se va menține scăzută cu 6-8 °C față de normele climatologice.

data 22 martie 2018                           Centrul Operativ de Dispecerat Republican

     ora 13:55

 

Se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului Raional Hînceşti la data de 28 noiembrie 2017, ora 1000, în sala mare de ședințe „Constantin STERE”  a  Consiliului Raional (mun. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 126, etaj I).

 1. Se propune spre examinare Consiliului Raional următorul proiect al ordinii de zi:
 2. Cu privire la executarea bugetului raional pe 9 luni al anului 2017

                 Raportor: dna Galina ERHAN, șefa Direcției Generale Finanțe

 1. Cu privire la corelarea bugetului raional cu Legea bugetului de stat pentru anul 2017

                  Raportor: dna Galina ERHAN, șefa Direcției Generale Finanțe

 1. Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional Hîncești pentru anul 2017

                  Raportor: dna Galina ERHAN, șefa Direcției Generale Finanțe

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional Hînceşti în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

                         Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretarul CR

              Diverse. Interpelări. Întrebări.

II Secția Administraţie Publică, Secretariat și Protocol, va asigura informarea consilierilor raionali despre data şi locul petrecerii ședinţelor comisiilor consultative de specialitate, respectiv, desfășurarea acestora, data și locul convocării şedinţei Consiliului, conform punctului 1 al prezentei dispoziţii.

Notă: şedinţele comisiilor consultative de specialitate  vor avea loc 27 NOIEMBRIE 2017, cu începere de la ora 12.00 (Comisia Buget și Finanțe), și 14.00 (Comisia Învățămînt, Cultură şi Sport) și 28 NOIEMBRIE 2017 cu începere de la ora 09.00 (Comisia Agricultură, Comerţ, Ecologie) și 09.30 (Comisia Sănătate şi Protecţie Socială)  în sediul Consiliului Raional, etaj II și III  ).

Setul  de documente este disponibil în Anticamera Președintelui Raionului şi poate fi accesat pe pagina web oficială  www.hincesti.md

  

           Secretarul

Consiliului Raional Hîncești                                                  Elena MORARU TOMA

 

Pe  16 noiembrie, membrul Comisiei Electorale Centrale (CEC),  Sergiu GURDUZA și Dana MUNTEANU, Șef-adjunct, Direcţia Management Alegeri  și Pavel Cabacenco, Director al Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral au avut întîlniri cu (ex)funcționari electorali antrenați în organizarea și desfășurarea alegerilor în circumscripția electorală nr.20 Hîncești.

Evenimentele fac parte din șirul de activități organizate de CEC cu prilejul aniversării a 20 de ani de la adoptarea Codului electoral al Republicii Moldova și de activitate permanentă a Comisiei.

În acest context, în cadrul întîlniriI a fost făcută și o trecere în revistă a evoluției procesului electoral din Republica Moldova pe parcursul ultimelor ani. Alte subiecte abordate de participanți au vizat procesele de organizare și desfășurare a activității organelor electorale inferioare ce preced ziua votării, instruirea și remunerarea muncii funcționarilor electorali, aspecte ale întocmirii și gestionării listelor electorale, etc.

Participanții la eveniment au apreciat pozitiv deschiderea și inițiativa CEC de a organiza asemenea întlniri în teritoriu. Evenimentul de la Hîncești s-a  încununat cu decernarea diplomelor pentru funcționarii electorali care au activat în cadrul consiliului electoral de circumscripție electorală  Hîncești și în birourile electorale ale secțiilor de votare din  raion.

 Sergiu GURDUZA, membrul CEC și Ion MEREUȚĂ, Reprezentantul Guvernului în teritoriu au menționat că autoritatea electorală centrală și administrația publică locală de nivelul II califică înalt dedicația, reponsabilitatea, onestitatea și profesionalismul acestora, manifestat în exercitarea atribuțiilor la organizarea și desfășurarea alegerilor.

 

Sursa  www.cec.md

Pornind de la necesitatea dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare dintre Municipiul București,  și Consiliul Raional Hîncești, principiul interesului comun și al avantajului reciproc, recunoscînd importanța conservării culturii și tradițiilor celor două state pe care le reprezintă aceste autorități, Președintele raionului Hîncești se află într-o vizită de lucru la București.

Se convoacă şedinţa ordinară a Consiliului Raional Hînceşti la data de 12 octombrie 2017, ora 1000, în sala mare de ședințe „Constantin STERE”  a  Consiliului Raional (or. Hînceşti, str. Mihalcea Hîncu, 126, etaj I).

 1. Se propune spre examinare Consiliului Raional următorul proiect al ordinii de zi:
  1. Cu privire la executarea bugetului raional pe I semestru al anului 2017

                    Raportor: dna Galina ERHAN, șefa Direcției Generale Finanțe.

 1. Cu privire la efectuarea unor modificări şi completări în bugetul raional Hîncești pentru anul 2017

                    Raportor: dna Galina ERHAN, șefa Direcției Generale Finanțe.

 1. Cu privire la încorporarea cetățenilor născuți în anii 1990-1999 (lunile ianuarie-iulie) în serviciul militar în termen, cu termen redus sau cel civil în octombrie 2017-ianuarie 2018                                                                                                               

                     Raportor: dl Pavel LUPU, comandant al Centrului Militar Teritorial Hîncești

 1. Cu privire la recrutarea (luarea în evidenţa militară) tinerilor cu anul naşterii 2002

                       Raportor: dl Pavel LUPU, comandant al Centrului Militar Teritorial Hîncești

 1. Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Hînceşti nr. 01/21 din 17.03.2016 „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate și a componenței acesteia

                         Raportor: dna Vera PATRAȘCU,vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului raional maternal ”PRO-FEMINA”

                      Raportor: dna Vera PATRAȘCU,vicepreședintele raionului

 1. Cu privire la aprobarea raportului privind anul III de implementare (trimestrul IV 2016 – trimestrul III 2017) al Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități în r-nul Hîncești 2014-2018 (prin prisma convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități)

                    Raportor: dna Tamara CĂLUGARU, Șef Direcția Asistență Socială Protecția Familie

 1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Statului de personal al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

              Raportor: dna Tamara CĂLUGARU, Șef Direcția Asistență Socială Protecția Familiei

 1. Cu privire la reorganizarea unor instituţii de învăţământ general

                Raportor: dna Valentina TONU, Șef Direcția Învățămînt

 1. Cu privire la organizarea învățământului liceal

                            Raportor: dna Valentina TONU, Șef Direcția Învățămînt

 1. Cu privire la situația din domeniul educației în raion  și mersul  implementării Strategiei raionale de dezvoltare a sistemului educațional raional pentru anii 2014- 2020

                 Raportor: dna Valentina TONU, Șef Direcția Învățămînt

 1. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Direcției Cultură și Turism (Bibliotecii Publice raionale ,,ÎPS A.Plămădeală”) în gestiunea Primăriei Negrea și a Serviciului Raional Arhivă.

                         Raportor: dl Ion TULBU, Șef Direcția Cultură și Turism

 1. Cu privire la examinarea cererii directorului-interimar IMSP Spitalul Cărpineni

                          Raportor: dl Ghenadie BUZA, președintele raionului

 1. Cu privire la examinarea cererii întreprinzătorului individual Olişevschi Sergiu

                         Raportor: dl Sergiu PASCAL, specialist principal(jurist)

 1. Cu privire la transmiterea unor mijloace fixe din gestiunea Aparatului Preşedintelui Raionului Hîncești  în gestiunea IMSP Spitalul Raional Hînceşti 

                         Raportor: dl Sergiu PASCAL, specialist principal(jurist)

 1. Cu privire la activitatea Direcției Economie și Cooperare Transfrontalieră

                  Raportori: dl Constantin VLAS, vicepreședintele raionului

                                       dna Elena NICHIFOR, Șef Direcția Economie și Cooperare Transfrontalieră

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de Parteneriat privind dezvoltarea centrului de tineret în raionul Hîncești

                  Raportor:dl Ghenadie BUZA, președintele raionului

                                     dna Ludmila COZMA, specialist principal în probleme de tineret și sport

 1. Cu privire la implementarea măsurilor de pregătire a instituţiilor bugetare şi sferei sociale pentru activitate în perioada de toamnă-iarnă 2017-2018

                  Raportor: dna Maria RAȘCU, Șef Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale din rl.Hincesti pe anul 2017

           Raportor: dna Maria RAȘCU, Șef Secţia Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

 1. Cu privire la aprobarea listei beneficiarilor de locuinţe sociale în locaţiune

                   Raportor: dl Adrian Vatamanu, Șef Secția Administrație Publică, Probleme   de Secretariat și Protocol

 1. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului „Toamna Aurie 2017”, consacrată sărbătorilor ,,Ziua Națională a Vinului" și ,,Ziua lucrătorilor din Agricultură și Industria prelucrătoare"

                Raportor: dl Dumitru CORNEI,vicepreședintele raionului

                                dl Ion SÎRBU, șef Direcția Agricultură

 1. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Bujor şi a proiectului de formare a acestora.

                  Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Călmățui şi a proiectului de formare a acestora.

Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Crasnoarmeiscoe şi a proiectului de formare a acestora.

Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele comunei Ivanovca şi a proiectului de formare a acestora.

                      Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Listei terenurilor proprietate publică a unităţii administrativ-teritorilale Raionul Hînceşti în hotarele satului Obileni şi a proiectului de formare a acestora.

                  Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea Listei bunurilor imobile proprietate publică a raionului Hîncești situate în teritoriul comunei Lăpușna și satului Nemțeni

           Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la acordul de transmitere în proprietate publică raionului Hînceşti a unui sector de teren în com. Cărpineni.

                               Raportor: dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la aprobarea raportului financiar a ÎM “Biroul raional Hînceşti de proiectări,  prospecţiuni şi servicii” pe perioada 2016-octombrie 2017

                  Raportor: dna Veronica MIRON, manager ÎM“Biroul raional Hînceşti de proiectări,  prospecţiuni şi servicii”

 1. Cu privire la aprobarea în redacție noua a statutului ÎM “Biroul raional Hînceşti de proiectări, prospecţiuni şi servicii”

                   Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretarul CR

 1. Cu privire la desemnarea din partea raionului Hîncești a membrilor în comisia de transmitere a bunurilor imobile proprietate publică

    Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretarul CR

                    dl Victor RACHIU, Șef Serviciul Relații funciare și Cadastru

 1. Cu privire la desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului raional Hînceşti în cazul în care Preşedintele şedinţei se află în imposibilitate de a semna.

                         Raportor: dna Elena MORARU TOMA, Secretarul CR

 

Notă: şedinţele comisiilor consultative de specialitate Comisia vor avea loc 11 octombrie 2017, cu începere de la ora 13.00, și 14.00 în sediul Consiliului Raional, etaj II și III  ). Setul  de documente este disponibil în Anticamera Președintelui Raionului şi poate fi accesat pe pagina web oficială  www.hincesti.md

   

           Secretarul

Consiliului Raional Hîncești                                                  Elena MORARU TOMA

 

MORARU TOMA Elena 

Program de activitate:

Luni-Vineri: 8.00 -17.00

 

 

Date de contact:

MORARU TOMA Elena - Secretar
tel. 026922048, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Atributiile functiei:

 1. Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor consiliului raional;
 2. Asigurarea comunicării actelor adoptate
 3. Avizarea proiectelor de decizii ale consiliului şi contrasemnarea deciziilor, legalizarea şi autentificarea actelor şi documentelor;
 4. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat şi de evidenţă a bunurilor.
 5. Monitorizarea și coordonarea întregii activități a Secţiei administraţie publică și a specialistului în relaţii cu publicul;
 6. Coordonarea publicării în mass-media a informaţiilor despre activitatea administraţiei publice locale;
 7. Reprezentarea Consiliului raional în instanţele  judiciare ale Republicii Moldova.
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com